Home / Kennisbank / Maïsteelt: zuinig op gewas & grond

Maïs(teelt): wees zuinig op uw gewas en grond!

- Het maïsperceel (de bodem) is één van de belangrijkste productiemiddelen op een veehouderijbedrijf. Ook het gewas maïs, wat hier jaarlijks op geteeld wordt, vertegenwoordigt een grote waarde.

Maximale droge stofopbrengst, optimale energiedichtheid

Op dit moment staat de oogst van de snijmaïs voor de deur of heeft dit reeds plaatsgevonden. Het is dan ook zeer belangrijk dat het juiste oogstmoment wordt gekozen. Wanneer de snijmaïs in het zogenaamde harddeegrijpe stadium geoogst wordt, dus als de korrel volledig gevuld is met zetmeel en er geen melklijn meer zichtbaar is (zie figuur 1), wordt de maximale drogestofopbrengst en de optimale energiedichtheid behaald. Is de oogst goed en op het juiste moment verlopen, dan is het belangrijk om de kwaliteit van het gewonnen ruwvoer te behouden en zoveel mogelijk verliezen door broei en schimmelvorming tijdens de bewaring te voorkomen. Het goed aanrijden, voldoende zorg voor het luchtdicht afdekken, het gebruik van het inkuilmiddel Bonsilage maïs en voldoende voersnelheid zijn hierbij belangrijke voorwaarden.

Wist u dat: 20% van de energie in maïs niet wordt omgezet in melk en melkeiwit? Schimmel en broei verhinderen namelijk een optimale penswerking. Met het inkuilmiddel Bonsilage maïs kunt u dit beperken tot 5%.

melkklijn mais
Figuur 1: De melklijn in de korrel is niet meer zichtbaar, dus oogstbaar als snijmaïs

Vastgereden sporen lostrekken

Wanneer er na de oogst van maïs bovengronds geen sporen zichtbaar zijn, dan wil dat nog niet zeggen dat de ondergrondse bodemstructuur niet beschadigd is. De herinnering aan het afgelopen voorjaar en zomer waarbij maïspercelen met ‘schade’ uit het verleden zich in negatieve zin duidelijk aftekenden, liggen nog vers in ons geheugen. Om dergelijke problemen in 2015 te voorkomen of te beperken is het gewenst om zo snel mogelijk, of liefst binnen 24 uur na de oogst, met een schijveneg, vaste tandcultivator of woelpoot storende lagen en schade aan de structuur te doorbreken. En daarmee te zorgen voor beluchting en de afvoer van overtollig water te verbeteren.

Vanggewas/groenbemester voor behoud van organische stof en nutriënten

Om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden en reststikstof te ‘vangen’ is de teelt van een nagewas belangrijk, zeker onder de huidige mestwetgeving. Met name op percelen zandgrond met een van nature laag organische stofgehalte in combinatie met continue snijmaïsteelt verdient dit een meer dan gemiddelde aandacht. Om kort na de oogst al een redelijk nagewas te hebben, is onderzaai tijdens de teelt van maïs een goede keuze. Wordt voor zaai ná de oogst gekozen, dan dient u dit zo snel mogelijk, wellicht in combinatie met de grondbewerking, te doen.

Door een goede bodemanalyse (door middel van grondmonsters) kan er nauwkeurig bepaald worden welke teeltstrategie en maïskeuze het beste bij uw bedrijfssituatie past. Heeft u nog vragen over grondbewerking, teelstrategie en maïskeuze? Uw rundveespecialist helpt u hier graag mee!

Gerelateerde artikelen

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.


Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.