Samenwerken

Samenwerken betekent samen nieuwe inzichten ontdekken

Continue focus op het verrijken van onze kennis en ervaring

De Heus is een toegankelijke organisatie die intensief samenwerkt met diverse nationale en internationale organisaties, waarbij de focus ligt op het verrijken van onze kennis en ervaring. We zijn ervan overtuigd dat de mate waarin je kennis met elkaar deelt tijdens het samenwerken, in grote mate het succes van de uitkomst bepaalt. Door een open blik te houden en ons niet alleen op onze eigen onderzoeken te focussen, voorkomen we dat we kennis en inzichten, die reeds voorhanden zijn, over het hoofd zien.

Voor betere voeding en advies

We werken samen met veehouders en nationale en internationale partners, zoals de Wageningen University en de University of Toronto in Canada. Alle kennis die we hierbij opdoen, dient maar één doel: de ontwikkeling van diervoedingsproducten en -diensten om de resultaten van onze klanten te verbeteren.

Meer over toegepast onderzoek

Oplossingen voor de dagelijkse uitdagingen van onze klanten

Met zijn innovaties op het gebied van diervoeding draagt De Heus bij aan oplossingen voor uitdagingen waar veehouders en aquacultuurbedrijven wereldwijd dagelijks mee worden geconfronteerd. Denk aan uitdagingen zoals het beter benutten van schaarse grondstoffen om de voerefficiëntie te optimaliseren, het verbeteren van de gezondheid van dieren zonder gebruik van vaccinaties en rekening houden met de wensen van de samenleving, dierenwelzijn en de natuurlijke omgeving.

Wereldwijde beschikbaarheid van voeding

De Heus draagt bij aan het duurzaam vergroten van de wereldwijde beschikbaarheid en toegankelijkheid van veilig en gezond voedsel. We werken samen met klanten en partners in de keten om wereldwijd een duurzame toeleveringsketen te creëren: van grondstoffen tot levensmiddelen.

In Myanmar maken we deel uit van een consortium dat zich inzet voor een meer concurrerende en duurzamere pluimveesector.