Stand van zaken PAS-melders en schadevergoeding

Maarten De Vries

Adviseur

02 mei 2024
-
2 minuten

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bood de mogelijkheid om vanaf 1 juli 2015 een melding in te dienen. 29 Mei 2019 was de dag waarop de Raad van State beoordeelde dat de PAS niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Veel ondernemers kwamen hierdoor in de knel.

Start van het Legalisatieprogramma voor PAS-melders

Sinds 28 februari 2022 is het legalisatieprogramma voor de PAS-melders in werking getreden. Hierin staat ook welke maatregelen er worden genomen om stikstofruimte voor de PAS-meldingen vrij te maken. Binnen drie jaar na vaststelling van dit programma moeten de maatregelen getroffen zijn waarmee de legalisatie van de PAS-meldingen mogelijk wordt.

Voortgang en verschillen in de legalisatie per provincie

Door de stikstofproblematiek die ook sinds de afschaffing van het PAS-programma heerst, wordt er in de praktijk nog steeds gewerkt aan de legalisatie van deze PAS-melders. Het verschilt per provincie hoe snel ondernemers gevraagd worden om aanvullingen over de PAS-melding door te geven. Als uiteindelijk de hele aanvraag compleet is, ontvangt men een brief die zegt dat de PAS-melding voldoet aan de voorwaarden voor legalisatie. Bij het vrijkomen van stikstofruimte wordt contact opgenomen om het stikstof definitief vast te leggen in de vergunningen van het bedrijf.  

Kosten en vergoedingen voor PAS-melders

Vaak gaat deze procedure ook gepaard met kosten. 11 april 2024 kwam de RVO met een bericht over een loket voor schadevergoedingen voor PAS-melders. Onder bepaalde voorwaarden kan een schadevergoeding worden aangevraagd die door een onpartijdige commissie wordt beoordeeld. 
Eerder was de situatie dat 29 mei 2024 deze termijn zou vervallen omdat het deze dag 5 jaar geleden is dat de Raad van State de PAS-systematiek afblies. Echter is op 26 april 2024 het nieuwsbericht naar buiten gekomen dat het termijn voor het indienen van deze schadevergoeding is verzet naar 1 juni 2029. Wat de ondernemer ruim de tijd geeft om de kosten in kaart te brengen.

 

Hoe en wanneer schade melden

Om schade te kunnen melden moet aan een aantal eisen worden voldaan. Zo moet de PAS-melding zijn ingediend tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019. Daarnaast moet de PAS-melding in de praktijk helemaal zijn uitgevoerd of dat u kunt aantonen dat u bezig bent met de uitvoering en/of dat u kunt aantonen dat er belangrijke investeringen zijn gedaan welk niet meer terug te draaien zijn. U geeft uw schadevergoeding aan door een mail te sturen naar schadevergoedingpas@rvo.nl.

Kijk op de website van RVO voor meer info over de schadeclaims.

 

Over de auteur

Maarten De Vries

Adviseur

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem contact op.