Verschillende weidesystemen toegelicht

Rintsje Veltman

Rundvee Specialist

24 april 2024
-
3 minuten

We zetten een aantal verschillende weidesystemen voor je op een rij. Als je het weiden dit jaar wilt verbeteren, is het natuurlijk niet direct nodig om over te stappen op een nader systeem. Ook het huidige weidesysteem kan natuurlijk verder geoptimaliseerd worden. Overweeg je om het dit jaar anders aan te pakken? Dan kun je kiezen voor een ander weidesysteem. Heb je nog geen Farmwalk gedaan? Dit kan nog steeds! Beoordeel de status van de percelen. Loop de koeroute na. Heb je alle tools in huis? Denk aan een grashoogtemeter, graslandkalender, maar ook aan paaltjes, draad en een schrikdraadapparaat. En vergeet niet om de quad na te kijken, zodat die klaar staat als je kunt starten met beweiden.

Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je niet meer dan wat je altijd kreeg…

In grote lijnen maken we onderscheid in 4 verschillende weidesystemen: Omweiden, Standweiden, Stripweiden en Roterend Standweiden. Het ideale systeem verschilt per bedrijf, afhankelijk van de mogelijkheden en doelstellingen. Wil je maximale grasgroei en maximale grasbenutting? Denk dan aan Stripweiden of Omweiden. Wil je vooral minimale arbeid? Dan denk je aan Standweiden. Een compromis daartussen is Roterend Standweiden, ook wel Nieuw Nederlands Weiden genoemd. Dit is een robuust systeem waarin weinig mis kan gaan.

Omweiden

Weidesystemen - omweiden

 • Inscharen bij 15-17 cm, uitscheren bij 5cm
 • Na een aantal dagen naar een nieuw perceel. De 1e dag in het perceel meer melk dan de laatste dag in het perceel
 • Perceelgrootte afstemmen op aantal melkkoeien
 • Grasaanbod wisstelt: minder aanbod is minder melk
 • Vroeg in het voorjaar beginnen
 • Groeitrappen!
 • Bijvoeding omhoog als groei lager is
 • Past bij een lage veebezetting op de huiskavel.

 

Standweiden

 • Grasopname = grasgroei op een perceel
 • Weinig groei => meer bijvoeren of perceel groter maken
 • 3 tot 6 weken op één perceel
 • Bijgroei gras = aanbod weidegras per dag
 • Sturen met bijvoeding op constante grashoogte 9-11 cm
 • Groeitrappen!
 • Past bij een hoge veebezetting op de huiskavel.

Stripweiden/-grazen

 • Koeien krijgen bij iedere beweiding een nieuwe strook/strip gras
 • Hoogste opbrengst en benutting met 2 draden. Niet meer terugweiden. Dus de voor- én achterdraad verplaatsen, zodat wat afgeweid is weer kan groeien
 • Zorg voor constante hoeveelheid gras. Wordt het te lang => maaien! Groeitrappen helpen hierbij
 • Bijvoeding in het voorjaar snel afbouwen. Daarna constant houden. Sturen met grasaanbod
 • Past bij een lagere veebezetting op de huiskavel.

Nieuw Nederlands Weiden / Roterend Standweiden

 • Bijgroei gras = aanbod weidegras per dag
 • Sturen met bijvoeding op grashoogte 8-12 cm
 • Elke dag een ander perceel en na 5-7 dagen weer terug op het 1e perceel. Rondjes draaien
 • Rest van de percelen maaien. Na 5-6 weken naar een nieuw ‘weideblok’
 • Dagelijks een nieuw perceel met fris gras
 • Blijf in je systeem
 • Past bij een hoge veebezetting op de huiskavel.

Stel samen met je rundveespecialist een weideplan op

Elk bedrijf, elke boer en elk koppel koeien is weer anders is. Bekijk daarom welk systeem bij jou past. Bespreek dit ook met je rundveespecialist. Samen kunnen jullie een mooi weideplan opstellen voor het komende seizoen.

Over de auteur

Rintsje Veltman

Rundvee Specialist