Onderzoeksboerderij

We onderzoeken elk aspect van de veehouderij

Onderzoeksveehouderijen

Onze wereldwijde onderzoeksboerderijen bevinden zich daar waar expertise en de technologische infrastructuur voor een specifieke diergroep samenkomen. Zo bevindt ons internationale Centrum voor Praktijkonderzoek Varkensvoeding zich in Nederland (vanwege de onovertroffen reputatie van Nederland op gebied van de varkenshouderij) en ligt ons internationale onderzoekscentrum voor aquacultuur in de Mekong Delta in Vietnam.

In onze onderzoeksboerderijen testen we onze diervoeding aan de hand van een groot aantal variabelen om nauwkeurig vast te stellen welke type diervoeding in welke omstandigheden leidt tot sterke en gezonde dieren en een efficiënte voederconversie.

Praktijkonderzoek naar varkensvoeding

De Elsenpas is het meest geavanceerde onderzoekscentrum voor varkensvoeding van De Heus. In het centrum is alle kennis samengebracht die De Heus wereldwijd heeft verzameld in samenwerking met varkenshouders en kennisinstituten. Het onderzoekscentrum als een normale, moderne varkensboerderij met zeugen, biggen en vleesvarkens. De echte wereld wordt echter onder streng gecontroleerde omstandigheden nagebootst, aangezien dit een voorwaarde is om nauwkeurig onderzoek te kunnen doen. De opzet van het onderzoekscentrum biedt De Heus de unieke mogelijkheid om voedingsonderzoek te doen bij de verschillende varkensgroepen. We volgen de verschillende levensfasen en krijgen hierdoor ook meer inzicht in de lange termijneffecten van voeding.