Kijk op Gras

Wekelijks inzicht in de graskwaliteit

Theo van der Weiden

Specialist rundvee & coördinator Kijk op Gras

Meer weten?

Theo zorgt voor wekelijkse updates

Neem contact op

Vervolg weideseizoen onder de loep

De analyses zijn bijgewerkt tot en met week 31.

Als gevolg van de droge weersomstandigheden zijn Verteerbaarheid, Suiker en dus ook de Vem waarde van het verse gras gedaald. Neerslag zou wonderen doen. Het is een mooi moment om de planning voor de komende maanden onder de loep te nemen, zo betoogt Theo van der Weiden, coördinator Kijk op Gras in vakblad Veeteelt:

"Ga je bij een hernieuwde grasgroei straks weer volop weiden, of zet je de maaier erin om te gaan kuilen of te gaan stalvoeren? Hoeveel bemestingsruimte is er nog en op welke percelen zet je die mest in?" 

Behoefte aan meer informatie? Klik hier voor meer informatie over hittestress en voor nuttige tips over benutten van weidegras, ga naar het filmpje van Jurrien of bekijk de aandachtspunten bij stalvoeren.

 

Grasgroei en hoogste en laagste waardes

Iedere week delen we ook de grasgroei en de hoogste en laagste waardes.

Grasgroei

Regio Bodemtemperatuur op 10 cm diepte in C Grasgroei in kg ds/ha/dag (snede <1700 kg ds) Grasgroei in ks ds/ha/dag (snede >1700 kg ds)
Noord 20 36 86
Oost - 57 -
NH/Polders 18 - -
Midden 22 3641 23
West - 5124  
Zuid-West 22 30 -
Zuid-Limburg - - -
Zuid - - -
Bio-Noord - - -
Bio-Oost - - -
Bio-Flevoland - 15 -
       

Hoogste en laagste waardes

  Hoogste Laagste
VEM 954 904
Ruw Eiwit 247 215
Suiker 86 86
SDVE 104 94
SOEB 78 49