Weidegang, kan dat nog wel met afbouw van derogatie?

Bart van Ree

Agra-Matic Specialist Mineralen

04 maart 2024
-
5 minuten

Wij zijn groot voorstander van derogatie. Het is veel logischer om de stikstofnorm in te vullen met dierlijke mest dan met kunstmest. Helaas is de realiteit anders en zien we zaken spaak lopen rondom mest.

Steeds minder dierlijke mest

In verband met deze lagere stikstofnormen voor dierlijke mest mag er dus steeds minder dierlijke mest op een hectare worden uitgereden. Afgelopen jaar is voor een aantal bedrijven berekend hoeveel mest het vee (melk- en jongvee) zelf naar buiten wandelt. Dat verschilt enorm per bedrijf, maar ligt maar zo tussen de 5 tot zelfs wel 20 ton drijfmest per hectare!

Rundvee (melkvee en jongvee samen) wandelt tot wel 20 ton drijfmest per hectare naar buiten.

Dit jaar mag in NV-gebieden 210 kg stikstof uit dierlijke mest worden bemest (52,5 ton rundveedrijfmest, code 14). Laten we er in dit voorbeeld vanuit gaan dat er 10 ton per hectare middels weidegang naar buiten wordt gewandeld, dan blijft er nog 42,5 ton drijfmest per hectare over om met de bemester te verdelen.

Als hier meer wordt uitgereden, ben je dus in overtreding, en heb je te weinig mest in de put om af te kunnen voeren.

Het is een zeer kwalijke discussie, maar op erg intensieve bedrijven zal daarom weidegang ter discussie komen te staan. Anders is er niet voldoende mest in de put om af te kunnen voeren.

2026 is het eerste jaar zonder derogatie. Dan zitten we op de stikstofnorm van 170 kg per hectare uit dierlijke mest, wat gelijk staat aan 42,5 ton rundveedrijfmest (mestcode 14). Als er dan nog steeds 10 ton drijfmest per hectare naar buiten wordt gewandeld d.m.v. weidegang, blijft er dus maar 32,5 ton drijfmest per hectare over om met de bemester te verdelen over het hele seizoen.

Tips

  1. Zorg voor een laag ureum in de melk (met behoud van de melkproductie!)
  2. Voer een lager RE gehalte in het rantsoen om een beter bex-resultaat te behalen indien van toepassing.
  3. Zorg voor goede gehalten in de af te voeren mest. Vaak zitten er hogere gehalten in de mest van jongvee of droge koeien (zit meestal geen spoelwater in).

    Met bovenstaande tips hoeft minder mest te worden afgevoerd en kan er dus meer mest thuis worden gehouden.

  4. Ga minder weiden, dus bijvoorbeeld geen 200 dagen 8 uur per dag, maar 120 dagen 6 uur per dag om de weidepremie te behouden.
  5. Als je erg intensief bent en je komt mest te kort om af te voeren stop dan met de weidegang 
  6. Zorg voor voldoende mestopslag. Mestafvoer in het voorjaar is meestal het voordeligst. Als we in juni de laatste mest op het land hebben gebracht, moet de rest dus worden opgeslagen tot februari het jaar erop (meestal is afvoer in het najaar lastig).

In bovenstaand artikel is van standaardwaarden stikstof en fosfaat uitgegaan in rundveedrijfmest: 4 kg N en 1,5 kg P2O5 per ton mest.

Over de auteur

Bart van Ree

Agra-Matic Specialist Mineralen

Bel mij op 06-46 137 625