TOEGEPAST ONDERZOEK

De basis voor een betere voeding op elke veehouderij

Kennis omzetten in praktische oplossingen

We geloven dat onderzoek moet zijn afgestemd op veehouderijtoepassingen. Daarom bepalen we onze doelstellingen op basis van de belangrijkste uitdagingen waar veehouders en viskwekers dagelijks mee worden geconfronteerd. We stellen realistische doelen en streven ernaar resultaten binnen de gestelde deadlines te boeken. Hierbij werken we waar nodig samen met onafhankelijke wetenschappelijke instellingen.

Met deze onderzoeksprincipes bieden we de markt en onze klanten in een kort tijdbestek de grootste toegevoegde waarde. We zetten inzichten en kennis snel om in diervoedingsoplossingen, zodat veehouders zo snel mogelijk van onze kennis kunnen profiteren. Door daarnaast praktijkonderzoeken uit te voeren, kunnen we onze voedingsconcepten continu verbeteren en zo betere resultaten voor onze klanten garanderen.

Wij helpen je vooruit

De investeringen in ons onderzoekscentrum ondersteunen onze strategie om kennis en onderzoek verder te combineren om innovatieve diervoedingsproducten te ontwikkelen. Ons onderzoekscentrum voert voedingsonderzoek uit met betrekking tot praktische problemen. Zo worden nieuwe samenstellingen, grondstoffen, ingrediënten of bestaande voedingskwesties grondig onderzocht. De kennis die we tijdens onze onderzoeken opdoen, brengen we snel in de praktijk via innovatieve diervoedingsproducten. Daarnaast delen we onze inzichten met de internationale veehouderij- en aquacultuursector.

Innovatieve gegevensanalyse

Een van de sterke punten van ons onderzoekscentrum is dat we hier enorm grote hoeveelheden gegevens verzamelen en analyseren. Deze gegevens worden geanalyseerd op individueel dierniveau voor elke stap in de levenscyclus van het dier. Variabelen zoals groei, melkproductie en de kwaliteit van eieren worden allemaal vastgelegd. Deze variabelen vormen samen met gegevens over de voeding, het klimaat en de verzorging het uitgangspunt voor verdere analyses en onderzoek. Deze opzet stelt ons in staat om nieuwe verbanden en inzichten te ontdekken, waardoor de kennis sneller toeneemt. De database biedt ons dus talloze nieuwe mogelijkheden om onze diervoedingsproducten en -diensten en adviezen aan veehouders verder te verbeteren.