Positief effect van voldoende goede biest werkt lang door bij biggen

Jackeline Hornstra

Onderzoeker varkens

09 april 2024
-
3 minuten

Biest wordt ook wel gouden melk genoemd en is de allereerste melk die door de zeug wordt geproduceerd. Deze is beschikbaar voor biggen gedurende de eerste 24 tot 36 uur van hun leven. Biggen die voldoende goede biest drinken, hebben daar hun leven lang profijt van. Het is dus van groot belang dat alle biggen voldoende biest krijgen. Fitte zeugen zijn daarbij cruciaal.

De functie van biest

Biest voorziet biggen van de energie die nodig is om in leven te blijven in de eerste dagen na de geboorte en beschermt tegen darm- en luchtwegenpathogenen. Biest is rijk aan antistoffen die de ontwikkeling van het immuunsysteem ondersteunen. Daarnaast is biest rijk aan groeistoffen 
(eiwitten en hormonen) die de ontwikkeling van spierweefsel en organen, waaronder de darmen, bevorderen.

Hoeveel biest moet een big drinken?

Biggen moeten minimaal 200 gram biest drinken om de overlevingskans te vergroten en idealiter meer dan 300 gram voor een goede ontwikkeling van het immuunsysteem om hun groei op latere leeftijd te maximaliseren.

Wil je weten of jouw biggen voldoende biest krijgen?

Fitte zeugen zorgen voor voldoende en goede biest en daardoor voor vitale biggen.

Jackeline Hornstra

Onderzoeker varkens

Met premium zeugenvoer zorg je voor voldoende biest

Hoge biestproductie nodig

De biestproductie van zeugen is vaak niet voldoende om alle levend geboren biggen te voorzien van de minimaal de 200 gram benodigde biest. Bij hoogproductieve zeugen is het aantal levend geboren biggen de laatste jaren gestegen. Ondanks dat er via selectie wel meer spenen beschikbaar zijn gekomen, is de hoeveelheid biest per zeug niet toegenomen. Gemiddeld produceert een zeug drie tot vijf kilogram biest, maar dit verschilt van zeug tot zeug tussen anderhalf en acht kilogram, ongeacht het aantal levend geboren.

Effect van biestopname op bigontwikkeling

Langzaam vrijkomende energie uit vezels

Gedurende het hele geboorteproces moet de zeug voldoende energie hebben. Daarom is de vezelfractie in het voer en de structuur van de vezels van groot belang. Vanuit verschillende  vezelfracties komen vetzuren vrij die zorgen voor een langzamer energie-aanbod. Dit zorgt voor  voldoende energie tijdens het gehele geboorteproces. Dit is een van de redenen waarom we in onze fabrieken met de Matrix-wals-Technologie en verschillende vezelbronnen werken.

Lees alles over het belang van vezels voor zeugen

Vitale biggen

De vitaliteit bepaalt het vermogen van de big om de uier te bereiken en te concurreren met andere biggen aan de uier om voldoende biest op te nemen. Minder vitale biggen drinken geen of minder biest, omdat ze de uier niet of slecht kunnen bereiken. Vaak zijn dit biggen met een laag geboortegewicht. De laatstgeboren biggen kunnen ook minder vitaal zijn omdat ze te lang in het geboortekanaal zijn gebleven en zuurstoftekort hebben.

Fitte zeugen zorgen voor een uniforme toom biggen met een goed geboorte gewicht en dat is van belang om alle biggen voldoende biest op te laten nemen. Bovendien hebben ze een sneller werpproces, waardoor ook de laatstgeboren biggen vitaal zijn. Met De Heus geboortegewicht-scan kan bepaald worden hoe het zit met de geboortegewichten op jouw bedrijf.

Geboortegewicht-scan

Aandachtspunten voor optimale biestproductie

Over de auteur

Jackeline Hornstra

Onderzoeker varkens

Jackeline Hornstra is werkzaam bij De Heus als onderzoeker van de sector varkens. Ze is momenteel bezig met haar promotie-onderzoek bij zeugen en biggen.