Duurzaamheid

Zorgen voor de volgende generatie

Eline Vervoorn

Duurzaamheidsmanager

Voor meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid

Neem contact op met Eline

Duurzaamheid

Bij De Heus dragen we bij aan de duurzame beschikbaarheid en toegankelijkheid van veilig en gezond voedsel wereldwijd. Dit doen we met de grootste zorg voor klimaat, milieu en dierenwelzijn.

De wereldbevolking groeit de komende decenia tot naar schatting 9,8 miljard mensen in 2050, waardoor ook de behoefte aan veilig en gezond voedsel zal blijven toenemen. Het World Resources Institute schat dat we de komende decenia een stijging van 56 procent van de wereldwijde vraag naar voedsel gaan zien en een stijging van bijna 70 procent voor de vraag naar dierlijke eiwitten.

Duurzame voedselproductie

Het produceren van veilig en gezond voedsel voor 9,8 miljard mensen lukt alleen als we erin slagen om duurzaam meer voedsel te produceren. Wereldwijd hebben nog honderden miljoenen mensen honger, terwijl we bijna de helft van het begroeide land gebruiken voor voedselproductie en daarmee bijdragen aan een kwart van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen.

Verhoging van de voedselproductie

Onze voedselketens moeten zowel efficiënter als duurzamer worden. We moeten de landbouwproductie opvoeren in landen waar nu nog weinig voedsel wordt geproduceerd door efficiënter te produceren, waardoor we ontbossing verminderen, en daarmee de economische ontwikkeling in deze landen te aan te jagen en armoede terug te dringen.

Tegelijkertijd moeten we de productie in landen waar de landbouwsector sterk ontwikkeld is verder verduurzamen door innovatie te stimuleren en de negatieve effecten op het klimaat, het milieu en de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn tot een minimum te beperken.

Sustainable Development goals

De Sustainable Development Goals die de Verenigde Naties in 2015 hebben ingevoerd, worden gezien als een blauwdruk voor een betere wereld. Bij De Heus zijn we er trots op dat we bijdragen aan het realiseren van een aantal van deze doelen.

Het starten van nieuwe activiteiten in landen waar de landbouwsector zich snel ontwikkelt, biedt kansen voor lokale boeren die vervolgens toegang hebben tot voer van hoge kwaliteit of grondstoffen lokaal kunnen verkopen. Dit versterkt de lokale economie en werkt als vliegwiel voor de ontwikkeling van de gemeenschappen waarin we actief zijn. De opening van de eerste multifunctionele diervoederfabriek door een Europees bedrijf in Ghana in het najaar van 2020 is hier een mooi voorbeeld van.

FEED. Magazine

In dit magazine delen we een selectie van verhalen over vooruitgang en duurzaamheid van De Heus over de hele wereld. FEED. magazine is alleen beschikbaar in het Engels.