Top ruwvoer met Bonsilage!

Om een hoge melkproductie uit ruwvoer te realiseren is smakelijk en hoogwaardig kuilgras een absolute vereiste. Een goede en snelle conservering is hierbij cruciaal. En juist daar kan Bonsilage een belangrijke rol spelen.

Zo snel mogelijk conserveren

Op het moment dat het plastic over de kuil gaat, start het conserveringsproces. Daarbij zetten bacteriën suikers om in zuren, waardoor de pH daalt en de kuil stabiel word. Het is van belang dat dit proces zo snel mogelijk verloopt. Hoe sneller de kuil stabiel is hoe minder voedingsstoffen verloren gaan, zoals kostbaar eiwit dat wordt afgebroken tot ammoniak.

Wat doet Bonsilage?

Bonsilage bevat verschillende soorten melk- en azijnzuurbacteriën. Bacteriën die snel veel melkzuur vormen zorgen dus voor een snellere conservering en behoud van voedingsstoffen. Azijnzuur remt zeer effectief de groei van schimmels en gisten bij uitkuilen. Dit helpt broei, smaakverlies en voederwaardeverlies bij uitkuilen te voorkomen.

Bonsilage FIT is een product dat een unieke bacteriestam bevat die propyleenglycol produceert uit melkzuur. Dit vermindert de zuurlast; en dat maakt pittige voorjaarskuil beter benutbaar voor de koe! Dat is in een gemiddelde Nederlandse eerste snede goed voor maar liefst 25 gram propyleen per kg droge stof kuil; en daarmee rond de 500 kg propyleen per potje Bonsilage! In een grasrantsoen betekent dit al gauw 250 gram propyleen per koe per dag. Hiermee verbetert Bonsilage FIT de energiebalans van hoogproductieve dieren. Dit ondersteunt de melk(eiwit) productie, de weerstand en de vruchtbaarheid van je veestapel!

Goede resultaten Bonsilage

In een praktijkonderzoek zijn een 18-tal met Bonsilage Fit behandelde kuilen gemonitord door De Heus op de hoeveelheid gevormd propyleenglycol. Het droge, koude en zonnige voorjaarsweer van 2022 heeft geresulteerd in veel suikerrijke kuilen; met dus goede resultaten! De data laten goed zien dat het juiste drogestofgehalte veel invloed heeft op de uiteindelijke effectiviteit. Probeer voor een goede werking van Bonsilage Fit te sturen op een drogestofgehalte van maximaal 50 %.

Te verwachten Propyleenglycol in eerste snedes o.b.v. praktijkmonitoring in seizoen 2022

Drogestofpercentage

% propyleenglycol

30– 40%

2.5 – 3.5 %

40 – 50%

1.5 – 2.5%

>50%

Max 1.5%

 

Topfitte koeien met Bonsilage

Topfitte koeien met Bonsilage

Ervaring melkveehouder Ron Prinsze

Welk product voor welke toepassing?

 

  Sneller voeren Voederwaarde Broeiremming Propyleen
Bonsilage Forte Ja Ja    
Bonsilage Plus   Ja Ja  
Bonsilage Fit   Ja Ja Ja
Bonsilage Speed Mais Ja Ja Ja  
Bonsilage Mais   Ja Ja  
Bonsilage Fit Mais   Ja Ja Ja