Responsible Feeding

Ons Responsible Feeding programma

Eline Vervoorn

Duurzaamheidsmanager

Voor meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid

Neem contact op met Eline

Ons Responsible Feeding programma

Het Responsible Feeding programma is ons duurzaamheidsprogramma, waarin we ons richten op het creëren van waarde en impact binnen de voedselproductieketens waarin we actief zijn. Het programma is gebaseerd op vier pijlers: Feed for Food, Sustainable Supply Chain, Fostering Communities en Thriving Employees.

Feed for Food

We werken samen met klanten en partners om dieren gezond te houden en tegelijkertijd de productie van veilige en gezonde dierlijke eiwitten te optimaliseren. Door kennisdeling verbeteren we voortdurend de omzetting van diervoeder in dierlijke eiwitten en professionaliseren we het boerenbedrijf. Wij dragen bij aan de toegankelijkheid van veilig en voedingsrijk voedsel dat duurzaam wordt geproduceerd.

De pijler Feed for Food omvat activiteiten over de volgende onderwerpen: voedselveiligheid, voederconversie, diergezondheid, vermindering van antibiotica, gebruik van reststromen.

Sustainable Supply Chain

Samen met klanten en ketenpartners werken we aan een duurzame keten van grondstoffen tot voedsel. We werken samen met belangrijke partners in de toeleveringsketen van dierlijke eiwitten om onze keten te verduurzamen door nieuwe landbouwpraktijken en bedrijfsconcepten te ontwikkelen, efficiënt gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De pijler Sustainable Supply Chain omvat activiteiten over de volgende onderwerpen: oorsprong van grondstoffen, klimaat, dat wil zeggen; energieverbruik en broeikasgassen, water en afval, ecosystemen en biodiversiteit en dierenwelzijn.

Fostering Communities

We hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van lokale gemeenschappen en economieën en stimuleren lokaal ondernemerschap. Door onze kernactiviteiten voegen we economische en sociale waarde toe aan lokale gemeenschappen. We versterken de economische positie en ondersteunen de persoonlijke ontwikkeling van boeren-ondernemers en hun gezinnen.

De pijler Fostering Communities omvat activiteiten over de volgende onderwerpen: lokale gemeenschappen, dat wil zeggen; levensstandaard, onderwijs, sociale diensten, infrastructuur,

Thriving employees

We bieden een veilige en inspirerende werkomgeving voor onze medewerkers, stimuleren actief een leven lang leren en stellen onze medewerkers in staat om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

De pijler Thriving Employees omvat activiteiten over de volgende onderwerpen: Arbeidsomstandigheden, werkomgeving, inclusie, dat wil zeggen; diversiteit, professionele ontwikkeling, leiderschap.


Global Green Goals

In overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN weerspiegelen onze Global Green Goals onze ambitie voor een duurzamere productie van voer en voedsel voor 2030.

FEED. Magazine

In dit magazine delen we een selectie van verhalen over vooruitgang en duurzaamheid van De Heus over de hele wereld. FEED. magazine is alleen beschikbaar in het Engels.