Home / Veevoeders / Rundveevoeders / Melkvee

Melkvee

Een geïntegreerde aanpak met onze melkveevoeders en dienstverlening

Het behalen van het beste resultaat, het hoogste saldo, op een melkveebedrijf wordt bereikt door een geïntegreerde aanpak. De Heus Voeders B.V. heeft haar assortiment melkveevoeders en haar begeleiding hier volledig op afgestemd. Onze rundveespecialisten en handelaren helpen u graag met deskundig advies betreffende het totale rantsoen voor uw koeien.

Ons uitgangspunt

Uw bedrijfssituatie is ons uitgangspunt. De bedrijfsomstandigheden verschillen vanwege grondsoort en intensiteit, ruwvoerteelt en -kwaliteit, bedrijfsomvang, arbeidsbehoefte, mate van automatisering en vanwege een verschillend bedrijfsdoel voor korte en langere termijn.

Rundveespecialisten

Onze rundveespecialisten zijn pro-actief, hebben een ondernemersmentaliteit en zoeken elke dag opnieuw naar verbeteringen en een hoger rendement voor uw bedrijf. Deze drijfveren en onze geïntergreerde aanpak in begeleiding, producten, assortiment Rundveevoeders en onze praktische concepten zorgen voor het juiste advies, het beste resultaat en de hoogste saldo op uw bedrijf.