Toekomstgericht melken in het hart van Friesland

Gerard van Norel

26 mrt. 2024

In de weidse landschappen van Terband, net boven Heerenveen, bevindt zich de boerderij van de familie Elshof. Jos Elshof (64), zijn vrouw Ineke (59) en hun zoon Wiebe (26) leiden samen dit melkveebedrijf. Twee jaar geleden kozen ze voor deze plek omdat deze goed paste binnen hun ambities. Met 150 melkkoeien en een eigen opfok van jongvee bewijst de familie dat een sterke focus op bedrijfsresultaten en voerefficiëntie loont. Het bedrijf stuurt sterk op kengetallen. Dit levert zowel een goede melkproductie als een hoge voerefficiëntie op. Op advies van de specialist wordt er sinds twee jaar PMR+ toegevoegd aan het voer.

Familie Elshof: Ineke en Jos met hun zoons Ties (l) en Wiebe (r)

De familie Elshof heeft hun bedrijf al twee keer verplaatst om te blijven groeien. Gestart in Zwolle, daarna ruim twee decennia in Tijnje. Nu hebben ze in Terband de ideale plek gevonden. Jos en Ineke vertellen hierover: “Je wilt vooruit. Hier vonden we genoeg ruimte voor 150 stuks melkvee. We hebben een ideale huiskavel van 67 hectare met een grondslag van venig zand. Deze kan de loonwerker goed met de sleepslang bemesten. Mooier kun je het niet krijgen.”

Wiebe, afgestudeerd aan van Hall Larenstein Dier- en Veehouderij in Leeuwarden, brengt ook ervaring mee die hij twee dagen per week opdoet met zijn werk bij een collega-melkveehouder. Wiebe’s twee oudere zussen zijn al uitgevlogen, maar jongere broer Ties werkt ook met enige regelmaat mee op het bedrijf.

 

Verhuizing en verbouwing

De overstap naar Terband bracht ook robotmelken in de bedrijfsvoering; drie Lely A3 melkrobots uit 2008 zijn opgeknapt en draaien weer als nieuw. De melkveestal is gebouwd in 1978. Voor die tijd was het een grote stal met ruimte tot 180 koeien. Er is sinds de verhuizing al flink wat verbouwd, alleen de voerhekken bleven staan. De staldaken werden voorzien van sandwich panelen dak met een brede lichtstraat voor een beter stalklimaat.

Het bedrijf van de familie Elshof

'Summer Feeding'

‘Summer feeding’ is een andere pijler van hun bedrijfsvoering. Al het gras wordt lasagnegewijs ingekuild voor een constante voerkwaliteit, aangevuld met eigen maïs en aangekocht perspulp.

De maatschap benadrukt het belang van rust en regelmaat voor het welzijn van de koeien. “We houden graag alles zo constant mogelijk. Koeien houden niet van verandering. Het is een echt gewoontedier. Weiden kost bij ons gewoon liters. Bij ons past het niet. Wij hebben het vee in drie groepen, iedere robot een eigen groep. Dat is in de praktijk moeilijk te combineren met weiden” aldus Wiebe.

De uitdagingen rondom regelgeving en duurzaamheid zijn bekend, maar de familie Elshof ziet ook kansen om binnen deze kaders te excelleren: “De consument wil vogeltjes, kruiden en weidende koeien, maar de regelgeving stuurt je een andere kant op.” De familie erkent dat het voor boeren ook belangrijk is om te letten op andere kengetallen rondom duurzaamheid: “Mest en duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Ook als je in gesprek met de bank zit. Dan kijken ze tegenwoordig niet alleen naar de melkproductie.”

Wiebe Elshof op de mengvoerwagen

C02-voetafdruk

Het bedrijf levert melk aan Friesland Campina. Met het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma “Foqus planet” behoren ze bij de beste 25%. “We hebben ons daar nooit op gefocust, maar je kunt al ver komen door te sturen op efficiëntie.”

Wiebe en Jos, samen met rundveespecialist Gerard van Norel

Voerexpert

Tijdens ieder bezoek wordt de voeropname gecontroleerd en ingevoerd in het rantsoen berekeningsprogramma VoerExpert. Hiermee wordt de voerefficiëntie berekend. Deze is op dit moment 1,49 (kg meetmelk/kg.ds. voer) en dat is een bijzonder goed getal (streefgetal 1,35 - 1,50).

Hogere eiwitefficientie met PMR+

Het bedrijf voert jaarrond het voeradditief PMR+, via een rucommengsel wordt dit toegevoegd in de basis aan het voerhek. Deze toevoeging verhoogt de benutting van het eiwit in het totale rantsoen. De samenwerking met rundveespecialist Gerard van Norel benadrukt de waarde van deskundig advies en innovatie in de voerstrategie. "We waren zelf niet echt bezig met eiwit efficiëntie, maar we hebben gelukkig een vooruitstrevende voeradviseur," brengt Jos humorvol in. "Rundveespecialist Gerard van Norel komt al bijna tien jaar bij Maatschap Elshof en kwam ruim twee jaar geleden met het voorstel om PMR+ toe te voegen. De investering in PMR+ was beperkt. Dus we vertrouwden erop dat Gerard het bij het rechte eind had. En dat het zich terugverdiende in lagere voerkosten."

Gerard vertelt graag hoe het ging: "Het bedrijf was een van de eerste bedrijven die PMR+ gebruikt. Veel onderzoeken liepen op dat moment nog. PMR+ zorgt voor een betere penswerking en een hogere eiwitefficiëntie. Hierdoor wordt er meer ruw eiwit omgezet in melk. Ondanks dat het basisrantsoen niet hoog in het zetmeel zit (+/-160 gram zetmeel/kg.ds.) doet de PMR+ goed zijn werk."

Wiebe: "We zijn wel even gestopt met PMR+. Het ureum ging toen gelijk omhoog. Elk punt ureum in de melk scheelt ons 100 kuub mest afvoeren. Dan is PMR+ eigenlijk heel goedkoop."

Ze willen in de toekomst gedoseerd verder zakken met het ruw eiwit. "Gezondheid van de koeien staat voorop, dat is het belangrijkst. Dus stap voor stap," aldus Jos.

PMR+: Verbeter de eiwitbenutting in de pens

Wil je besparen op de aankoop van eiwit? Of melk produceren met meer melkeiwit? Dat kan met het innovatieve PMR+, een natuurlijke toevoeging aan het rantsoen van je melkvee. PMR+ verbetert de microbiële eiwitefficiëntie in de pens. Met als resultaat lagere voerkosten bij dezelfde melkopbrengst. Of bij nagenoeg dezelfde voerkosten een hoger melkeiwit. Kortom: een hoger voersaldo per koe per dag.

Lees meer over PMR+

Positief de toekomst in

De familie Elshof vond in Terband ruimte om te ondernemen. In korte tijd wisten zij een melkveehouderijbedrijf neer te zetten met een resultaat waaruit hun vakmanschap blijkt. Gerard van Norel besluit: “De dingen die je goed moét doen gaan gewoon goed. Daarmee kom je al heel ver.”

Gerard van Norel

Rundveespecialist

Wil je meer weten over dit artikel of heb je vragen? Neem gerust contact op.