PMR+

Verbeter de eiwitbenutting in de pens.

Wil je besparen op de aankoop van eiwit? Of melk produceren met meer melkeiwit? Dat kan met het innovatieve PMR+, een natuurlijke toevoeging aan het rantsoen van je melkvee. PMR+ verbetert de microbiële eiwitefficiëntie in de pens. Met als resultaat lagere voerkosten bij dezelfde melkopbrengst. Of bij nagenoeg dezelfde voerkosten een hoger melkeiwit. Kortom: een hoger voersaldo per koe per dag.

Neem contact op Gratis rantsoencheck
  • Voereiwit besparen
  • Melkeiwit verhogen
  • Duurzaam voor de koe
PMR+ in de praktijk

Voor Sander Vijverberg zijn de voordelen van PMR+ duidelijk!


Voor maximale eiwitefficiëntie in de pens

In de pens wordt, met hulp van energie uit het rantsoen, microbieel eiwit gevormd. Dit is het beste en meest waardevolle eiwit voor de koe. Door de productie van microbieel eiwit te verhogen, ontstaat er meer darm verteerbaar eiwit (DVE). Dit resulteert in meer melkeiwit per koe per dag.


Werking aangetoond in uniek onderzoek

Wij hebben bij de ontwikkeling van PMR+ de microbiële eiwitproductie en de efficiëntie van de microbiële eiwitproductie gemeten in de pens bij 75 melkkoeien. Een dergelijke proef is uniek voor Nederland en voor Noord-West Europa. In dit onderzoek is aangetoond dat PMR+ de microbiële eiwitproductie verhoogt, waardoor meer microbieel eiwit per opgenomen kilogram droge stof de darm bereikt. Dit geeft de mogelijkheid om in het rantsoen het aanvullende eiwit te verlagen en zo te besparen op voerkosten.


Toepassing op uw bedrijf

PMR+ kent twee mogelijke toepassingen, afhankelijk van het rantsoen op uw bedrijf:

Voereiwit besparende toepassing bij zetmeelrijke rantsoenen

Deze toepassing is de meest lucratieve, voor wat betreft opbrengsten, maar stelt voorwaarden aan het rantsoen om de werking van het product te garanderen. Omdat eiwit de limiterende factor is in een energierijk rantsoen en PMR+ meer microbieel eiwit en daarmee meer DVE creëert voor de koe, kunt u besparen op aanvullend eiwit. Dit lukt de koe alleen als energie niet limiterend is voor microbiële eiwitsynthese. De norm hiervoor is > 185 gram zetmeel tot 200 dagen in melk (DIM). Uw rundveespecialist adviseert hier graag over. Het verwachtte netto resultaat bedraagt tot wel 56 cent per koe per dag.

Melkeiwit verhogende toepassing

Deze ‘on top’ toepassing van PMR+ kent geen voorwaarden voor het rantsoen en kan door iedereen toegepast worden. Omdat in gras gebaseerde rantsoenen energie limiterend is voor microbiële eiwitproductie, bespaart u niet op aanvullend eiwit. Wel beperkt PMR+ de verliezen tijdens de microbiële eiwitproductie en verhoogt het de opneembaarheid van eiwit in de darm. Daarom realiseert PMR+ wel een hogere melkeiwit opbrengst bij een ‘on top’ toepassing. Het verwachtte netto resultaat ligt rond de 4 cent per koe per dag.

Duurzaam voor de koe

PMR+ is langdurig getest en veilig en duurzaam voor de koe. Veel producten die claimen eiwit te besparen, werken op darmniveau of zijn slechts voor een korte duur werkzaam in de pens. Een koe kan hierdoor in een negatieve eiwitbalans komen en breekt haar eigen spiermassa af. PMR+ benut echter de natuurlijke motor van de koe, de pens, waardoor we een negatieve eiwitbalans voorkomen en het (ruw)voer maximaal benutten.

Meer weten?

Vraag uw rundveespecialist om de bij uw rantsoen passende PMR+ toepassing. Hij maakt voor u graag een inschatting wat PMR+ kan betekenen voor uw voersaldo. Zo werken we samen aan een goed resultaat.

Bel met Dirk

Bel naar 06-11928462 of e-mail naar DSchimmel@deheus.com Dirk vertelt je meer over jouw vragen omtren PMR+.

Dirk Schimmel

Productmanager Rundvee