OmniGen

OmniGen is een product dat de werking van het immuunsysteem ondersteund.

OmniGen bestaat uit een aantal componenten die beogen een goed effect te hebben op het functioneren van het immuunsysteem. OmniGen ondersteunt de werking van het immuunsysteem en brengt de balans in de koe terug.

Neem contact op Bekijk andere producten
  • Ondersteunt de weerstand van de koe
  • Hét bewezen product tegen hittestress

Waarom Omnigen

Een goed functionerend immunsysteem is het meest krachtige medicijn ter wereld. Omnigen-AF ondersteunt de weerstand van koeien op een natuurlijke manier en kan daardoor resulteren in een lager celgetal, meer melk en een betere vruchtbaarheid.


Een goed functionerend immuunsysteem

We weten allemaal dat gezonde koeien meer melk produceren, dat voorkomen goedkoper is dan genezen en dat de gezondheid van uw koeien in belangrijke mate wordt bepaald door de voeding. De basis voor een perfecte diergezondheid is een goed functionerend eigen immuunsysteem. Dit immuunsysteem ligt echter regelmatig onder vuur van o.a. bacteriën en virussen. Daarnaast heeft stress een negatief effect op het functioneren van het immuunsysteem  Vooral de periode rond het afkalven is stressvol. De overgang van droogstaand naar melkgevend, een andere stal en wijzigingen
in het rantsoen zorgen dat er veel van het stresshormoon cortisol wordt aangemaakt en het functioneren van het immuunsysteem wordt onderdrukt.


Jaarrond een positief effect

Dé manier om uw koeien in perfecte gezondheid te houden, is het optimaliseren van het natuurlijke immuunsysteem van de koe. OmniGen stimuleert het natuurlijke immuunsysteem doordat het ziekteverwekkers beter opmerkt en deze beter worden
afgedood door de witte bloedcellen. OmniGen doet dit onder alle omstandigheden en dus ook onder stress. Hieruit is ook af te leiden dat het opbouwen van de verbeterde signaalwerking ruim een maand kost. Wordt gestopt met OmniGen, dan is het effect binnen 7 - 30 dagen verdwenen. Daarom is het noodzakelijk OmniGen jaarrond te voeren. De koe profiteert dan ook in de transitieperiode van een optimale werking van het immuunsysteem. Het advies is om elke koe dagelijks 55 g te voeren, bij voorkeur in de basis. Dan weet u zeker dat elk dier de juiste dosering krijgt.


Positief effect, óók bij kalveren

Naast de effecten op het gebied van uiergezondheid (lager celgetal, minder attenties voor hoogcelgetalkoeien en minder nieuwe infecties) en melkproductie, is uit onderzoek gebleken dat er ook positieve resultaten geboekt worden op het gebied van  vruchtbaarheid. Tevens blijkt uit onderzoek, dat het verstrekken van OmniGen bij de
kalveropfok positieve effecten heeft. We zien een betere groei en minder medicijngebruik. Ook is het herstellend vermogen en de groei van zieke kalveren beter als OmniGen verstrekt is (zie figuur 3). In de eerste levensweken worden kalveren voortdurend onderworpen aan stress. Het weghalen bij de koe na geboorte, voerovergangen en groepering zijn stressvolle factoren. Uit de proeven blijkt, dat
OmniGen ook bij kalveren een positieve rol speelt door zijn werking op het immuunsysteem.


Meer info?

Wil je weten wat Omnigen voor jou kan doen? Lees de verhalen van onze tevreden gebruikers en neem contact op met een van onze rundveespecialisten.

Aukje Geurtsen

Productmanager rundvee & dierenarts