Melkveebedrijf De Telegraaf stuwt saldo met PMR+

10 okt. 2022

Bij melkveebedrijf De Telegraaf in Rottum zijn gemiddeld ruim 220 koeien aan de melk. Deze krijgen het jaar rond een gemengd rantsoen. In dat rantsoen zit ook soja en raapschroot, maar sinds een half jaar 0,5 kilo minder dan voorheen.

Daarvoor in de plaats wordt PMR+ gevoerd. Dit product verbetert de microbiële eiwitefficiëntie in de pens. Volgens Homme Dijkstra van De Telegraaf wijst alles erop dat dat op hun bedrijf ook bewaarheid wordt. ‘De melkproductie, die met circa 37 kilo op een hoog niveau ligt, en ook de gezondheid en vruchtbaarheid is steeds goed gebleven. Dat terwijl we nu met een rantsoen van amper 15% ruw eiwit werken. Voorheen hadden we nooit geloofd dat dat kon.’
Dijkstra voert 8 gram PMR+ per koe per dag. Op jaarbasis betekent dat een extra kostenpost van € 3.212,-. Daartegenover staat echter een besparing van € 19.272,- op soja aankoop en minstens € 7.750,- op mestafvoer door minder eiwitaankoop en een lager ureumgetal. Totaal betekent dat een minimaal saldovoordeel van € 23.810,- per jaar. ‘PMR+ kost ons 4 cent per koe per dag, maar levert ons veel meer op’, concludeert Dijkstra.

Meer weten over PMR+?

Bron: Artikel uit magazine Agrarische Schouw