Verbeter je eiwitbenutting

Door eiwit uit eigen gras en ruwvoer efficiënt om te zetten in melkeiwit bespaar je op voerkosten en mestafzet

Waarom werken aan je ruweiwitefficiëntie?

Efficiënter gebruik van ruweiwit levert voordelen op, zowel voor de boer als voor de omgeving. Een te hoog eiwitgehalte in het voer is niet alleen inefficiënt, maar belast ook de koe extra. Het verwerken van ruweiwitten kost de koe energie en leidt tot de vorming van ureum als afvalproduct. Een hoog ureumgehalte in de melk kan duiden op een overmatige omzetting van ruweiwitten in het lichaam van de koe. Door systematisch te werken aan een verlaging van het ruweiwitgehalte, kan de melkproductie verhoogd worden terwijl het ureumgehalte daalt. Dit resulteert in een beter rendement: er is minder aankoop van eiwitten nodig en dit leidt bovendien tot een lagere mestafzet.

Microbiële eiwit: het beste en meest waardevolle eiwit voor de koe

In de pens wordt, met hulp van energie uit het voer, het microbiële eiwit gevormd. Dit is het beste en meest waardevolle eiwit voor de koe. Door het microbieel eiwit te verhogen, ontstaat er ook meer eiwit op darmniveau, het darm verteerbaar eiwit (DVE). Dit resulteert in een hoger melkeiwit.

  • Voereiwit besparen
  • Melkeiwit verhogen
  • Duurzaam voor de koe
  • Lagere mestafzet

Luister de KoeCast-aflevering over Eiwitbenutting

Thijs Hunink gaat in gesprek met zijn collega, productmanager rundvee Dirk Schimmel expert op het gebied van eiwitefficiëntie, om erachter te komen hoe een gezond rantsoen eruitziet. Hij wil weten wat de voordelen van eiwitefficiëntie zijn voor zowel de koe als de boer. En in de reportage hoor je de geheimen van het eiwitefficiënte rantsoen waar melkveehouder Kees Boon uit Delfstrahuizen mee werkt.

Luister via Google Podcast

PMR+: Betere benutting uit Ruwvoer

Het is mogelijk om in het ratsoen het aanvullende eiwit te verlagen en zo te besparen op voerkosten. Voor dit doel heeft De Heus PMR+ ontwikkeld. Deze toevoeging verhoogt de microbiële eiwitproductie waardoor meer microbieel eiwit per opgenomen kilogram droge stof de darm bereikt. Kortom: een hoger voersaldo per koe per dag.

  • Voereiwit besparen
  • Melkeiwit verhogen
  • Duurzaam voor de koe

RECYCLE: Betere benutting van vers gras

Vers gras maximaal omzetten in melk: dat is het doel van beweiding en zomerstalvoeren. Onze innovatie RECYCLE helpt jou hierbij. De unieke mix van plantextracten in RECYCLE verbetert de penswerking en verhoogt de benutting van eiwit uit weidegras. Met als resultaat meer melk, een hoger melkeiwitgehalte, een lager melkureum en een efficiënte kringloop. Voor een goed en duurzaam rendement. RECYCLE is toe te passen op weidende of zomerstal gevoerde koeien en volledig biologisch.

Bel met Dirk

Bel naar 06-11928462 of e-mail naar DSchimmel@deheus.com en Dirk beantwoordt al je vragen over eiwitbenutting.

Dirk Schimmel

Productmanager Rundvee