Home / Kennisbank / Totaalaanpak vleesvarkens succes

Totaalaanpak vleesvarkens, de sleutel tot succes

- Fokkerijorganisaties hebben afgelopen decennia grote prestaties geleverd als het gaat om de vooruitgang in de genetische potentie van vleesvarkens. Tijdens landelijke bijeenkomsten worden met regelmaat cijfers getoond over onder andere groei en voederconversie, waarbij menig varkenshouder zijn wenkbrauwen fronst.

Daarbij wordt in de zaal dan gerept over de invloed van hoge gezondheid, management en voeding op deze prestaties. Een ‘Ja, maar’-gedachte steekt bij menigeen de kop op.

Conceptmatige aanpak

In de praktijk zij n er nog steeds grote verschillen in de technische resultaten bij varkenshouders. Tijdens gesprekken over de genetische potentie van de varkens en de gerealiseerde resultaten wordt altijd geconcludeerd dat er mogelijkheden zijn om te verbeteren. Of het nu gaat om het benutten van de maximale potentie van het varken of over het verbeteren van de resultaten op het eigen bedrijf. Daarvoor is echter wel een conceptmatige aanpak nodig. Met het nieuwe concept ‘Totaalaanpak vleesvarkens’ van De Heus is inmiddels ruime ervaring opgedaan.

Aanbod energie en eiwit

Medio 2013 was er een ondernemer waar de technische resultaten niet naar tevredenheid waren. Er is toen gesproken over de driehoek ‘gezondheid, management en voeding’. In een gezamenlijke rondgang door het bedrijf is gezocht naar verbeterpunten, te beginnen bij het vakgebied van De Heus: voeding. Tijdens de rondgang is geconstateerd dat de dieren in het tussentraject onvoldoende ontwikkelden en nadien enige groei inhaalden. Er is eerst gekeken naar de voercurve, waarna een zogenaamd ‘GPS-berekening’ is gemaakt. Bij een GPS-berekening wordt, rekening houdend met de werkelijk gerealiseerde voeropname, gecontroleerd of het aanbod van energie en eiwit (verteerbaar lysine) voldoende is om de beoogde groeicurve te behalen. Het bleek dat bij de oorspronkelijke berekening was uitgegaan van een te hoge voeropname, die op het bedrijf in werkelijkheid niet gerealiseerd werd. De oorspronkelijke berekening liet geen eiwit- of energietekort zien, de veronderstelde voeropname werd echter niet gehaald waardoor de groei te laag bleef.

Controleer of aanbod van energie en eiwit voldoende is om beoogde groeicurve te behalen

Goede gezondheid voor optimale opname

Na controle op de toegepaste voeders is met de dierenarts van de ondernemer en die van De Heus het onderdeel ‘gezondheid’ beoordeeld. Een minder goede gezondheid kan leiden tot een lagere voeropname en/of slechte technische resultaten. Daarbij is gekeken naar zowel luchtwegaandoeningen als naar darmgezondheid. Gelukkig waren de slachtgegevens van het bedrijf niet afwijkend en was de uitkomst van het slachtlijnonderzoek geruststellend. Om er achter te komen of er toch darmproblematiek aanwezig was is een vrij nieuwe methode toegepast, namelijk de ‘Q-PCR test’ op mest. Daarbij worden verzamelmonsters (afwijkende) mest van vleesvarkens van diverse leeftijden genomen. Het doel was om na te gaan of, en op welke leeftijd, er een besmetting met Circo of PIA speelde. Daarnaast namen we ook speeksel- en bloedmonsters af. Uit de Q-PCR op mest kwam naar voren dat de biggen bij binnenkomst niet met de PIA-bacterie besmet waren. Halverwege de mestperiode bleken meerdere mestmonsters echter zwaar positief te zijn. Er werd geen Circo-besmetting gevonden. De ondernemer was zeer verrast door de uitslag, omdat hij de afdelingen altijd brandschoon maakte en met Halamid ontsmette.
Vervolgens is gekeken naar de beschikbare informatie inzake de bacteriële besmetting bij verschillende manieren van reinigen en ontsmetten en het effect van wel of niet van tevoren ontvetten. De uitkomst is helder. Als je de infectiedruk in de afdeling wilt verlagen zul je goed moeten ontvetten en ontsmetten. In de tussentijd kun je voeders inzetten die een bijdrage leveren aan het onderdrukken van de PIA-bacterie. Inmiddels is de ondernemer 100% overtuigd van de aanpak waarbij er regelmatig (ook door het nemen van mestmonsters) gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van Circo en PIA. Hierbij is het eveneens mogelijk om op Salmonella te onderzoeken.

Op tijd actie ondernemen

Een tweede voorbeeld betrof een ondernemer die ik vorig najaar bezocht en die het jaar ervoor vanwege onvoldoende resultaat van voerleverancier was geswitcht. Op het bedrijf was tot op dat moment echter onvoldoende vooruitgang geboekt. De ‘Totaalaanpak vleesvarkens’ is ook hier opgepakt. Bij binnenkomst van de biggen bleek al meteen een Circo-besmetting aanwezig. De preventieve vaccinatie was bij navraag wellicht (te) laat ingezet bij de vermeerderaar. Ook waren er problemen met chronische PIA. Dit bleek ook bij een ander vleesvarkensbedrijf te spelen. Het betreffende bedrijf was begonnen om de biggen meteen bij opleg in de vleesvarkensstal te gaan enten, echter de biggen bleken bij controle van de mestmonsters op dit bedrijf bij opleg al positief te zijn voor PIA. Om tijdig te kunnen vaccineren werd in overleg met de vermeerderaar besloten dat deze zelf ruim voor levering de PIA-enting zou gaan uitvoeren.
Ook de waterkwaliteit bleek discutabel. Weliswaar werd water van de watermaatschappij betrokken, maar de leidingen in de stal waren verontreinigd met een forse bio-film. Dit maakte dat de voeropname en de resultaten te veel onder druk stonden. Bij deze ondernemer is een speciaal ontwikkeld voer geleverd dat specifiek bestemd is ter ondersteuning van varkens met onvoldoende darmgezondheid. Inmiddels is op het bedrijf, door de genomen maatregelen, de lijn naar boven weer ingezet en zijn de resultaten verbeterd.

Tabel 1: De totaalaanpak

Het blijven monitoren van bloed en mestmonsters is voor mijn gevoel een pré om succesvol te worden en te blijven. De sleutel tot succes heb je zelf in de hand. De Heus helpt u graag verder met de ‘Totaalaanpak vleesvarkens’.

Gerelateerde artikelen

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.


Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.