Home / Kennisbank / Sturen op koesaldo

Sturen op koesaldo

- Na het wegvallen van het melkquotum in 2015 zijn de kengetallen in de melkveehouderij veranderd. Voor die tijd werd met name gestuurd op saldo per 100 kilo meetmelk en de voerkosten per 100 kilo meetmelk. Tegenwoordig kijken we meer naar het koesaldo. We hebben het koesaldo per jaar, maar ook het koesaldo per dag. Deze getallen zijn te vinden op de Dairy Compass uitdraai.

Opbrengst per koe

Daar de fosfaatproductie op het melkveebedrijf leidend gaat worden, zullen we meer gaan kijken naar de opbrengst per koe. Ofwel, hoeveel saldo kunnen we halen per koe met fosfaat als beperkende factor? In het Dairy Compass systeem van De Heus worden zowel technische als economische gegevens bijgehouden waarbij verschillende perioden van het eigen bedrijf vergeleken kunnen worden, alsook een vergelijking met andere bedrijven. Zo is er van de veestapel altijd te zien wat het saldo per koe is over een bepaalde periode en hoe deze is in vergelijking met andere bedrijven.

Harder Voeren Strategie

Na het wegvallen van het melkquotum is een groot aantal bedrijven harder gaan voeren. Door de productie per koe te verhogen kan meer melk uit de stal gehaald worden waardoor vaste kosten op het bedrijf verdund worden door meer liters. In het verleden moest daar quotum voor aangeschaft worden, wat de kostprijs van de extra liters verhoogde. Op veel bedrijven is de stal of de hoeveelheid fosfaat beperkend en is het dus lucratief om de productie van de beperkende factor, ofwel de koe, te verhogen. Hiermee stijgt het saldo per koe en wordt er meer uit de stal gehaald.

Vergelijking

Als we de vergelijking maken van de 20% beste bedrijven uit Dairy Compass gebaseerd op saldo per koe per jaar en de beste bedrijven gebaseerd op saldo per 100 kilo meetmelk, dan zien we dat de bedrijven met het hoogste saldo per koe € 206,- per koe per jaar meer overhouden. Nemen we ook de ruwvoerkostenpost mee van 0,15 per kilo drogestof dan loopt het voordeel terug naar € 179,-. Opvallend is dat bedrijven met het hoogste saldo per koe vaak een gelijk saldo hebben per 100 kilo meetmelk. Ofwel koeien zetten de extra gevoerde kilos efficiënt om in meer melk. Uiteraard is hier van belang of het een extensief of intensief bedrijf is. Voor intensieve bedrijven geldt sowieso vaak al dat er voer aangekocht moet worden en dan is een hogere productie en harder voeren het meest interessant.

meer_melk_sturen_op_saldo.jpg

Succesfactoren

Een aantal succesfactoren voor het verhogen van het saldo per koe is wel van belang. Er moet in aanleg genoeg melkproductie aanwezig zijn. Ofwel melkvee moet het extra gevoerde krachtvoer omzetten in melk. Daarnaast zijn de normale randvoorwaarden ‘Rust, Regelmaat en Reinheid’ nog meer van belang. Een koe waar we meer van vragen is gebaat bij een stabiel rantsoen en een stabiel management. Hierbij is een goede planning van de veehouder essentieel.

Basis of computer

Harder voeren kan zowel in het basisrantsoen aan het voerhek als via de voercomputer. Vaak is er een combinatie van beide. Harder voeren in de basis geeft vaak meer persistentie bij de veestapel. Harder voeren via de voercomputer geeft vaak een hogere piekproductie. Ook worden er vaak rustigere voersoorten gebruikt. In de quotumsituatie, waarbij voerkosten een belangrijk item waren, werd vaak geprobeerd met weinig kilo’s een positief effect te verkrijgen. Tegenwoordig wordt meer gevoerd van met name rustigere voersoorten. Soorten die deze kenmerken bezitten zijn onder andere Booster CP, Solide CP, Stabiel en Select. Het effect van de voersoorten is bij de harder voeren strategie ook beter te onderkennen.

Valkuil

Eén van de grootste valkuilen bij het harder voeren is een koe die te weinig liters geeft. Als we een hogere basisgift hanteren, vallen deze koeien door de mand. Zulke koeien kosten meer dan dat ze opbrengen, met name bij het huidige melkprijsniveau. Het is van groot belang regelmatig te kijken welke koeien dit zijn. Als u meedoet aan melkcontrole kan uw rundveespecialist middels VoerExpert, het rantsoenberekeningsprogramma van De Heus, een lijst uitdraaien op saldo per koe op het moment van de melkcontrole. U kunt aan de hand van deze lijst de afweging maken of u doorgaat met deze koe of dat u afscheid gaat nemen. Door hier samen regelmatig naar te kijken helpen we u graag het koesaldo op uw bedrijf te verhogen!

Gerelateerde artikelen

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.


Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.