Home / Kennisbank / Quotum eraf, mestslot erop?

Quotum eraf, mestslot erop? Afschaffing melkquotum geeft extra regeldruk op mest

- Veranderingen en extra regels met betrekking tot de mestwetgeving volgen elkaar snel op. Agra–Matic Mineraal geeft een beknopt overzicht. Per 1 december heeft Agra–Matic een nieuwe afdeling opgezet op het gebied van mest- en mineralenbeleid. Door de vele veranderingen in de mestwetgeving helpt een team van mestadviseurs u om aan deze regels te voldoen en voorzien zij samen met de ruwvoerspecialisten van De Heus u van kennis.

Derogatie en regelgeving

Veel melkveebedrijven doen mee aan derogatie om zo meer mest op eigen grond te kunnen plaatsen. Wilt u deelnemen aan derogatie dan moet u jaarlijks vóór 1 februari uw bedrijf aanmelden bij RVO, voor een bemestingsplan zorgen en alle percelen bemonsteren. Sinds 2015 is de minimumeis van het percentage grasland 80% en daarmee hebben we meteen de eerste regel te pakken die onlangs veranderd is. In 2014 lag het percentage grasland namelijk nog op 70%. Deze verandering had direct gevolgen voor de ruwvoervoorziening en wellicht ook voor de BEX en Kringloopwijzer.

BEX en Kringloopwijzer

Het instrument BEX, om de bedrijfsspecifieke excretie van stikstof en fosfaat van de veestapel in beeld te brengen, is inmiddels een bekend begrip. Als aanvulling hierop heeft ZuivelNL binnen de keten afgesproken dat alle bedrijven die melk willen leveren, de mineralenkringloop van het bedrijf inzichtelijk moeten maken middels de KringloopWijzer (zie figuur 1). Bedrijven met een Melkveefosfaatreferentie 2013 groter dan 0 kilo moesten over afgelopen jaar al de Kringloopwijzer bij ZuivelNL aanleveren. De KringloopWijzer moet jaarlijks vóór 1 maart digitaal op de speciaal daarvoor opgerichte website worden ingediend: mijnkringloopwijzer.nl

Figuur 1: Mineraalefficientie

Eisen voor grond en kuilmonsters

Let goed op dat aan alle eisen voor derogatie wordt voldaan. Voor de derogatie moet u alle percelen, die landbouwkundig in gebruik zijn, laten bemonsteren. Bovendien mag het aantal hectare per monster niet groter zijn dan vijf hectare, tenzij er een gestratificeerd monster is genomen. Bij twee aangrenzende percelen op hetzelfde grondmonster mag het grootste perceel niet groter zijn dan 2,5 hectare. Let ook op de datums van de monsters; de monsters mogen niet ouder zijn dan 4 jaar. Zie tabel 1 voor een overzicht voor 2017.

Tabel 1: Geldigheid bodemmonsters 2017

''Wijziging van de derogatie-eis van 80% gras heeft direct gevolgen voor je ruwvoervoorziening en de BEX''

Het steken van kuilen is wettelijk gezien geen verplichting. Maar als u gebruik wilt maken van de BEX of de KringloopWijzer bij uw mestboekhouding dan moet u aan kunnen tonen hoe u uw BEX-resultaten behaalt. Enkele aandachtspunten voor kuilmonsters:

  • Een mengkuil maken en deelnemen aan BEX kan alleen als de afzonderlijke partijen voor zowel het mengen als gekuild materiaal geanalyseerd en opgemeten zijn;
  • Lagen met verschillend materiaal (bijvoorbeeld perspulp en maïs of gras en maïs) mogen alleen als van beide partijen apart een samenstelling bekend is en als er een aparte hoeveelheidbepaling van elk voedermiddel is;
  • Iedere partij, tegen elkaar aangekuild, moet per maaidatum apart worden bemonsterd. Meerdere partijen die over elkaar zijn heen gekuild mogen wel met één monster onderzocht worden, mits deze tot onderin bemonsterd is;
  • Monsters van vers maïs of gras zijn niet geldig voor BEX.

Mestverwerken en grondgebonden groei

Omdat Nederland in 2015 boven haar fosfaatplafond uitkwam, stuurt de overheid steeds meer aan op vermindering van fosfaatproductie. Zo geldt sinds 2014 de mestverwerkingsplicht waarbij per regio een deel van het fosfaatoverschot moet worden verwerkt (2017: Oost 50%, Zuid, 60% en overig 10%). Daarbij komt sinds dit jaar de Melkveewet, uitgedrukt in de Amvb grondgebonden groei. Bedrijven met een overschot groter dan 20 kilo fosfaat per hectare moeten meer grond hebben als ze groeien ten opzichte van 2014. Het aanvragen van fosfaatdifferentiatie bij de gecombineerde opgave zorgt soms voor meer plaatsingsruimte maar de voorwaarde is wel dat de grondmonsters aanwezig zijn. De controle of u voldoet aan deze Amvb gebeurt achteraf. Het is daarom belangrijk tijdig een prognose te maken, zodat u eventueel kunt bijsturen.

Tabel 2: Agenda mestboekhouding

Gerelateerde artikelen

Door de afgesproken invoering van fosfaatrechten per 1 januari 2018 is er extra aanleiding om...

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.


Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.