Langzaam herstel na hittestress

25 augustus 2020
-
3 minuten

Afgelopen tijd is het extreem warm geweest. Wanneer we zelf last hebben van de hitte, zijn we ons ervan bewust dat dit ook voor de koeien geldt. Na de hitte hebben we er zelf geen last meer van, maar dit geldt niet voor de koeien!

Tijdens de warme periode…

Tijdens de warme periode gaan koeien minder vreten. Dit leidt tot een negatieve energiebalans en een daling van de melkgift. De voeropname verschuift van overdag naar ’s nachts. Overdag staan koeien te hijgen en nemen ze minder voer op. De ruwvoer/krachtvoer-verhouding kan uit balans raken doordat ze met name het ruwvoer laten liggen. De matige pensvulling en verstoorde ruwvoer/krachtvoer-verhouding resulteren in een verstoord pensmilieu en het afsterven van pensbacteriën. Tijdens de warme periode zie je dat de melkproductie en melkeiwitgehalte onder druk staan. Het melkureum stijgt omdat eiwit wordt afgebroken ten behoeve van de energievoorziening. Lees hier meer over hittestress en wat je in warme periodes kunt doen.

Na de warme periode…

Na de warme periode gaan koeien weer meer vreten. De pensfunctie is nog niet optimaal omdat pensbacteriën afgestorven zijn en er een onbalans is tussen bacteriën. Dit resulteert in een slechte vertering en kans op pensverzuring. Dit zie je aan minder goed verteerde mest en lagere gehaltes in de melk. De buffercapaciteit van het bloed is ook verminderd doordat tijdens de hittestress veel bicarbonaat is verbruikt en uitgescheiden. Dit versnelt de pensverzuring. Na de warme periode zie je dat de melkproductie stijgt met lagere gehalten en een dalend ureumgetal. De koe heeft op dat moment nog een enorme uitdaging om de verminderde pensfunctie weer op orde te krijgen.

Hoe kun je juist nu de koe ondersteunen?

  • Blijf nog minimaal twee weken Bestermine Buffer, natriumbicarbonaat en/of Bergafat verstrekken
  • OmniGen vermindert de hittestress en verlaagt de gevolgen van hittestress.
  • Biedt fris drinkwater aan en reinig de drinkbakken regelmatig
  • Geef extra aandacht aan de structuurvoorziening in het rantsoen. Bijvoorbeeld hooi aan het voerhek aanbieden, zodat koeien dit naar behoefte op kunnen nemen
  • Stressmomenten vermijden en zorgen dat de hele dag voldoende fris voer aan het voerhek ligt. Broeiremmer helpt het rantsoen fris te houden
  • Let op de krachtvoerhoeveelheid. In het algemeen geldt dat de krachtvoerhoeveelheid niet verhoogd mag worden wanneer de penswerking onder druk staat. Het kan echter zijn dat de krachtvoerhoeveelheid tijdens de warmte is verlaagd, bijvoorbeeld doordat koeien in een melk-voer tabel afgebouwd zijn. In dat geval kan de krachtvoerhoeveelheid wel langzaam weer opgebouwd worden naar het oude niveau, mits de pens gevuld is en de mest dit toelaat

Met deze maatregelen help je het herstel van de koe. Blijven de resultaten tegenvallen? Roep dan de hulp in van jouw rundveespecialist en zonodig jouw veearts.