Home / Kennisbank / APK voor het voerstation

APK voor het voerstation

- Zeugen die te weinig of juist te veel voer krijgen, onrust stokende restvoerjagers, te veel terugkomers. Veel problemen in de groep zijn het gevolg van een fout afgesteld voerstation. Met de voerstationscan ontdekt u verkeerde instellingen en kunt u gericht actie ondernemen.

Voerstations worden bij de aanschaf vaak goed ingesteld, maar in de jaren daarna sluipen er nogal eens verkeerde instellingen in het systeem. Een niet goed afgesteld voerstation kan resulteren in stress en daarmee slechtere vruchtbaarheidsresultaten. Met de voerstationscan introduceert De Heus een soort apk-keuring voor het voerstation. Tijdens de scan bekijkt de specialist nauwgezet of het voerstation optimaal functioneert en geeft hij adviezen voor verbeteringen. De Heus biedt de nieuwe apk voor het voerstation gratis aan.

Start achter de pc

De voerstationscan begint in de computerruimte. Hier worden de voercurves voor de jonge en oudere zeugen en zeugen met een schrale, normale of ruime conditieuit het systeem gehaald. Verder is er aandacht voor onder andere het merk en type voerstation, de portiegrootte, de tijd tussen de porties, de vreettijd na de laatste portie en de watergift. Om de zeugen de gewenste hoeveelheid voer te laten krijgen, is het belangrijk dat de ingestelde portiegrootte klopt. Vervolgens moeten de dieren de ingestelde porties ook daadwerkelijk opvreten. Aandachtspunt bij de analyse van de tijd tussen de portiesin, is dat jonge zeugen een lagere voeropnamesnelheid hebben dan oudere zeugen. Duurt het te lang voordat de volgende portie in de trog valt, dan is de kans groot dat de snelle vreter het station verlaat. De navreettijd na de laatste portie bepaalt mede of de zeug de volledig verstrekte voerhoeveelheid ook daadwerkelijk opneemt.

Kijken in de stal

Na het werk in de computerruimte verplaatst de voerstationscan zich naar de stal. Kijken en controleren is hier het devies. Er is onder andere aandacht voor het aantal zeugen per station, de aanwezigheid van restvoer in de trog, de inrichting van de groep en de rust in de groep. Onrust en zelfs stress in de groep kan liggen aan het voerstation. Een verkeerde plaatsing, afstelling en bezetting kunnen voor problemen zorgen, net als gelten die niet vertrouwd zijn met het voerstation. Belangrijke onruststokers in de groep zijn de ‘restvoerjagers’. Deze dieren komen met name voor in groepen waar stations staan zonder achterdierherkenning en zonder afsluitbare of wegdraaiende trog. Restvoerjagers gaan geforceerd op zoek naar restvoer in de trog. Behalve voor veel stress zorgen ze ook voor een extra belasting van het station, waardoor de capaciteit daalt.

Meer bedrijfszekerheid met de voerstationscan

Vulsnelheid aandachtspunt

De Heus voerde, sinds de introductie begin dit jaar, al flink wat voerstationscans uit. De resultaten zijn wisselend. Sommige voerstations functioneren prima, van andere staan de instellingen flink verkeerd. Tijdens de scans bleek ook dat het vullen van de verschillende voerstations een belangrijk aandachtspunt is. Het ene voerstation heeft een hoger voerverbruik dan het andere. Verder verstrekken de meeste stations naast voer ook water. Water verbetert de voeropname(snelheid). Is de watergift echter te hoog, dan blijft er water in de trog staan en verslechtert de voeropname. Andere zaken die binnen de voerstationscan worden beoordeeld zijn de waterdruk, de verlichting boven de stations, de voerhistorie van de zeugen en de introductie van een nieuwe groep zeugen.

Waardevol rapport

Na de inventarisatie op het bedrijf schrijft de specialist van De Heus een rapport, dat met de zeugenhouder wordt doorgesproken. Een belangrijk aandachtspunt in het rapport is de tijd die dagelijks nodig is om alle zeugen te voeren. Deze tijd wordt berekend aan de hand van de instellingen, voergift en het aantal zeugen. Wanneer de totale voertijd bekend is, is ook duidelijk hoeveel tijd er dagelijks beschikbaar is voor onderhoud, het aanleren van gelten en het opsporen van zeugen die niet hebben gevreten en om deze dieren te laten vreten. Belangrijk om te weten is ten slotte dat er ook bij een maximale voergift nog voldoende tijd is voordat de nieuwe voerdag start. Zo bereikt u dat zeugen lager in rangorde voor de drukte aan het begin van de nieuwe voerdag nog rustig kunnen vreten. De afgelopen maanden lieten tal van zeugenhouders al een voerstationscan uitvoeren. Deze apk voor het voerstation resulteert in een beter afgesteld voerstation en daarmee meer rust en betere resultaten. Wanneer u ook een scan wilt laten uitvoeren, kunt u hiervoor contact opnemen met uw specialist.

Gerelateerde artikelen

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.


Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.