Home / Kennisbank

Kennisbank

381 Resultaten
Relevant Recent Populair

17-10-2017 - Het is een mistige ochtend als we aan de tafel zitten met Gerard, Eri en Arnout de Groot in het Groningse Nieuw-Beerta. Vanuit het raam strekken de omliggende landerijen zich uit en zien we hoe het laatste perceel zaai klaar gemaakt wordt voor nieuw grasland. Het is een intensief...

21-09-2017 - Over oornecrose raakt langzamerhand meer bekend. Het verschijnsel heeft waarschijnlijk meerdere oorzaken.

25-07-2017 - Voor een legpluimveehouder is het erg belangrijk om de uitval zo laag mogelijk te houden, omdat dit veel effect heeft op het economisch resultaat. Een optimaal stalklimaat is daarbij van groot belang, want bij een verkeerd stalklimaat wordt de kans op bijvoorbeeld uitval door E....

25-07-2017 - De huidige wetgeving dwingt melkveehouders om op efficiënte wijze om te gaan met fosfaat. Er zit immers een grens aan de maximum fosfaatproductie per bedrijf. Elke melkveehouder is erbij gebaat om binnen deze ruimte zoveel mogelijk kilogrammen melk te produceren.

20-07-2017 - Rosékalveren met ruimte. Het Rosé Totaal Plan heeft als doelstelling het rosékalf optimaal te ontwikkelen. Hierbij is de ontwikkeling van karkas op jonge leeftijd cruciaal. Door voldoende skeletontwikkeling en ruimte aan het dier, zorgen we voor de basis van een zwaar, hard groeiend...

20-07-2017 - Koppelingen van computernetwerken maken het steeds eenvoudiger om grote hoeveelheden data te verzamelen, zo ook in de pluimveevleesketen. Het verzamelen, bewerken en uitwisselen van deze data kan gebruikt worden om de keten te optimaliseren. De Heus is daar op verschillende manieren...

30-06-2017 - Voor het berekenen van de rantsoenen gebruiken we vaak de matrixwaarden. De werkelijke nutritionele waarden van bijproducten kunnen hiervan afwijken. Om kloppende berekeningen te maken zijn daarom regelmatige analyse en controle belangrijk.

29-06-2017 - De welbekende speendip, of energiedip, ontstaat wanneer biggen die gespeend worden van hun moeder, in een negatieve energiebalans komen door een tekort aan energie. Je kunt dit merken aan de biggen, doordat ze na het spenen minder vitaal gedrag laten zien en minder vocht en voeding...

Pagina 1 van 39