Tips ter voorkoming van een zomerdip bij robotmelken en weidegang

Rob van Echtelt

Rundvee en Robotspecialist

30 juni 2021
-
3 minuten

Rust, reinheid en regelmaat zijn (ook) belangrijke ingrediënten voor goede resultaten bij melkvee. Een vast aanbod van weidegras helpt daarbij. Hoe doe je dat in de praktijk en waar moet je op letten? In dit artikel geven we je handvatten voor robotmelken en weidegang. Ook vind je tips om een zomerdip in productie te voorkomen.

Veel robotmelkers zijn van omweiden overgestapt op het systeem van Nieuw Nederlands Weiden. Hierbij wordt een weideblok ingedeeld in bijvoorbeeld 7 gelijke percelen, voor elke dag van de week 1 perceel, waarop de koeien ‘rondjes draaien’. Als 7 percelen niet haalbaar is kan dit ook met bijvoorbeeld 5 iets grotere percelen. Een groot perceel kan eventueel opgedeeld worden in twee of drie kleinere percelen. Uitgangspunt is telkens inscharen op 13 centimeter en uitscharen op 8 centimeter grashoogte. Als de koeien na één week weer terugkomen op het perceel kunnen ze de bijgroei weer opvreten. Na een periode van circa vijf weken wordt er een nieuw weideblok ingedeeld. Het oude weideblok wordt dan dichtgezet om te maaien. Op deze manier krijgen de koeien in theorie steeds hetzelfde aanbod van gras.

Weidegras niet constant

De rust en regelmaat van Nieuw Nederlands Weiden past dus goed bij weidegang in combinatie met melkrobots. Ten opzichte van het voorjaar veranderd het weidegras op dit moment. Zo zien we met Kijk op Gras in onze wekelijkse grasmetingen de voederwaarde veranderen van 1050 VEM in het voorjaar naar 1000 VEM of minder in de zomer en zelfs 950 VEM en lager in het najaar. Daarbij neemt de smakelijkheid ook nog af. Bij een opname van 5kg drogestof uit weidegras maal 50 VEM en een halve kg drogestofopname minder zorgt dit voor 750 VEM minder (5*50=250 + 0,5*1000=500). Dit komt overeen met ruim 1,5 kg melk minder uit het basisrantsoen! Dus minder melk uit ruwvoer.

Hittestress en droogstaande koeien helpen niet mee

Vorig jaar augustus is het een lange periode te heet geweest. Veel koeien hebben toen hittestress gehad. Productiedaling, hoger celgetal en slechtere vruchtbaarheid zijn zaken die we daarna in de praktijk gezien hebben. Die slechtere vruchtbaarheid toen, vertaalt zich nu in veel droge koeien. Die koeien gaan juli/augustus dit jaar afkalven. Dit is juist de periode waarin hittestress vaak voorkomt.

Hoe voorkom je dan een zomerdip?

Onze tips zijn:

  • Vergroot het weideblok in oppervlak en/of het aantal percelen van 7 naar 8 of 9 percelen. De hergroei is in de zomer lager. Het gras heeft meer tijd nodig om de gewenste bijgroei te realiseren. Er zijn dus meer percelen nodig.
  • Strooi na 3 weken kunstmest bij. Bijvoorbeeld 75kg KAS per ha. Nog beter is te kiezen voor GrasPlus 15000. Waar selenium krap is kies je voor GrasPlus 15000 met 12 ppm selenium. Met de korrelzout component stimuleer je de smakelijkheid van het gras. Als je zodoende in staat bent een halve kg droge stof meer in de koeien te krijgen, levert dat toch weer een liter extra melk per koe per dag op uit ruwvoer!
  • Verhoog het basisrantsoen aan het voerhek, als de graskwaliteit van het weidegras terugloopt. Denk hierbij aan een goede graskuil, maiskuil of energierijke bijproducten zoals bijvoorbeeld perspulp. Ook een grondstoffenmengsel (rucom) kan hierin voorzien. Hiermee help je vooral de verse koeien!
  • Zet krachtvoer in waar de meeste melk is. Bedien vooral de verse koeien goed en zorg op de robot ook voor de juiste instellingen van toelating en krachtvoerverstrekking. Bespreek dit met je robotspecialist.
  • Weid bij hitte niet op de warme momenten van de dag. Houd koeien uit de zon. Ga bijvoorbeeld van één weideperiode van 7:00 tot 13:00 uur naar twee weideperiodes. Bijvoorbeeld 7:00 tot 11:00 en van 18:00 tot 22:00 uur. Koeien weiden dan ook echt in deze periodes. Als je hiervoor kiest, doe dit dan ook voor een langere periode.
  • Voer bij hitte natriumbicarbonaat of gist bij. Wel handig om dat alvast in huis te hebben. In onze Bestermine Buffer is dit gecombineerd in één product.
  • Denk ook aan een (kleine) ventilator bij de melkrobot. Hiermee voorkom je vliegen bij de melkrobot.

En mocht je nog vragen hebben over jouw situatie, neem dan contact met mij op, of met je rundvee- of robotspecialist.

Laat de melkrobot(s) optimaal voor je werken

Als melkveehouder wil je zo efficient mogelijk produceren en wil je je investeringen zo snel mogelijk terugverdienen. Wanneer het gaat om melkrobots is het cruciaal dat verhoging van diergezondheid, melkproductie en de arbeidsflexibiliteit  de extra kosten voor afschrijvingen, onderhoud en energie van de robot meer dan compenseren.

Lees meer over Robotmelken
Over de auteur

Rob van Echtelt

Rundvee en Robotspecialist

Wil je meer informatie? Bel of mail Rob!