10 praktische tips tegen hittestress

25 mei 2023
-
2 minuten

Bij een hoge luchtvochtigheid krijgen melkkoeien al last van hittestress bij een temperatuur vanaf 20 graden C. De mate van hittestress is naast de temperatuur en luchtvochtigheid ook afhankelijk van de luchtsnelheid en de warmteproductie van de koe zelf. Hoogproductieve koeien produceren zelf meer warmte en moeten dus meer warmte kwijt zien te raken.

10 praktische tips tegen hittestress

1: Houd de dieren en hun omgeving koel. Zorg voor frisse lucht, ventilatie en afkoeling met water

2: Houd het voer fris. Verhoog het aantal voerbeurten, zorg voor schone silo’s en voergang, houd voldoende voersnelheid en gebruik indien noodzakelijk een broeiremmer

3: Vermijd directe zonnestraling. Op warme zonnige dagen niet overdag weiden


4: Zorg voor onbeperkt schoon en vers drinkwater


5: Pas het rantsoen aan om de pens te ontlasten. Voer Bestermine Buffer of Buffermix

6: Zorg voor extra mineralenvoorziening

7: OmniGen ondersteunt koeien tijdens en na hittestress

8: Hygiëne is extra belangrijk. Voorkom hoog celgetal door het ligbed droog en schoon te houden

9: Rust in de stal. Beperk alle overige vormen van stress, zeker op de heetste momenten van de dag

10: Vergeet de droge koeien niet. Hittestress tijdens de droogstand heeft grote gevolgen voor koe en ongeboren kalf

Meer praktische tips tegen hittestress