Weiden: wat ga je dit jaar anders doen?

02 maart 2021
-
3 minuten

Nu het nieuwe weideseizoen snel dichterbij komt, is het goed om eens terug te denken aan het weiden van vorig jaar. Zet voor jezelf eens op een rijtje wat er goed ging en wat beter kon. Wat ga je dit jaar anders doen dan vorig jaar? Bespreek dit met je Rundveespecialist en kom in maart samen tot een goed doordacht weideplan.

Wat is je bemestingsdoel?

In februari is op veel plekken al het landwerk, met de voorjaarsbemesting, begonnen. Het is makkelijk om overal ‘standaard’ 30 m3/ha te bemesten. Bedenk echter dat de percelen waarop je in het voorjaar gaat weiden een lagere stikstof (N) behoefte hebben. Een bemesting van 20 of 25 m3 drijfmest per ha volstaat hier. Verdunnen met water geeft een betere benutting en een schoner resultaat. Neem een mestmonster van de mest die je uitrijdt. Meten is weten en helpt bij het maken van een goed bemestings- en weideplan.

Nieuw Nederlands Weiden

Pas je Nieuw Nederlands Weiden toe, of denk je daar over na? Hieronder vindt je een voorbeeldberekening van de bemestingsbehoefte voor Nieuw Nederlands Weiden:
• Gewenste weidesnede begin april: 1400 kg ds/ha met 230 Ruw Eiwit (RE)
• 230 RE * 1,400 (ton ds) * 1,2 (verliezen) / 6,25 (RE -> N) = 62 kg N
• Drijfmest 4,0 (kg N) * 40% (werkings%) * 20 m3 = 32 kg N (mest+water 40% ipv 35%)
• Aanvulling uit kunstmest is dan 62 kg – 32 kg = 30 kg N
• Dit is een gift van 125 kg Grasplus 14000 (24%N)

Grasplus 14000

Naast 20 m3 rundveedrijfmest eind februari of begin maart is er dus nog 125 kg Grasplus 14000 nodig. Deze kan het best gestrooid worden vanaf 15 maart, mits de bodemtemperatuur boven de 8 graden is en de draagkracht van de grond het toelaat. De Grasplus 14000 is verrijkt met zwavel wat de groei en de eiwitkwaliteit in het voorjaar ten goede komt. Na 3 tot 4 weken weiden op hetzelfde weideplatform kan nog 75 kg/ha bij gestrooid worden om de groei en vooral het eiwit er in te houden.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je een goed weideplan maakt? Neem dan contact op. En wil je meer informatie over onze meststoffen? Lees dan verder over Grasplus.