Zuivel als bijproduct in varkensvoer; waar moet je op letten?

Twan Leijten

Nutritionist brijvoer

10 november 2023
-
5 minuten

In de zuivelindustrie komen verschillende bijproducten vrij die gebruikt kunnen worden als grondstof voor varkensvoer. De grootste stroom die beschikbaar is, is kaaswei. Wei-concentraat, wei-permeaat, voermelk en boterserum kunnen ook goed gebruikt worden, maar waar moet je als varkenshouder nou op letten? Wij hebben een overzicht gemaakt en een lijstje met aandachtspunten.

De ene kaaswei is de ander niet

Kaaswei is veruit de grootste bijproductenstroom die beschikbaar komt vanuit de zuivelindustrie. Bij de bereiding van kaas wordt melk kort verhit. Aan de melk wordt stremsel toegevoegd, waardoor de eiwitten stollen en er een vaste substantie (wrongel) ontstaat en vocht; de feitelijke wei. De overgebleven wei wordt vooral gebruikt als veevoer. Per fabriek kan het productieproces en de kwaliteit van kaas verschillen. Hierdoor is de nutritionele kwaliteit van de wei verschillend (zie figuur 1). Voor een stabiel rantsoen is het van belang de nutritionele kwaliteit van de kaaswei te kennen. Het Brijteam houdt deze dan ook nauwlettend in de gaten.

De kwaliteit van kaaswei

 

Verschil tussen weiconcentraat en wei-permeaat

Weiconcentraat is in feite kaaswei die ingedikt is tot circa 25% droge stof. Er zijn geen voedingsstoffen uitgehaald, waardoor weiconcentraat nutritioneel gezien vergelijkbaar is met kaaswei (per % droge stof). Bij een aantal fabrieken wordt het eiwit of de lactose wel (deels) uit de kaaswei verwijderd. In dit geval ontstaat weipermeaat. Weipermeaat kan minder eiwit, EW of lactose bevatten en relatief veel zouten (Kalium en Natrium).

Voermelk is smakelijk en goed verteerbaar

Bij de productie van yoghurt, vla, melk, ijs en dergelijke, wordt tussen verschillende batches de leidinginhoud en eventuele tankrestanten regelmatig met water gespoeld. Dit spoelwater komt vaak onder de naam voermelk op de markt. Voermelk is erg smakelijk en goed verteerbaar. De samenstelling kan echter wel sterk verschillen tussen de verschillende leveringen, aangezien het afhankelijk is van het soort hoofdproduct dat geproduceerd is.

Boterserum zit vol energie

Boterserum is een zuivelproduct dat vrijkomt bij de productie van boterolie uit boter. Nutritioneel gezien bevat boterserum meer ruw vet en minder lactose dan kaaswei. Boterserum is daarom energierijker.

 

Fermentatie en droge stofverlies

Bij iedere nieuwe vracht kaaswei dient het droge stofpercentage vastgesteld te worden. In eerste instantie is dat belangrijk voor een juiste facturatie, maar ook voor de invoer in de brijvoercomputer. Tijdens de opslag zullen de in de kaaswei aanwezige melkzuurbacteriën lactose omzetten in voornamelijk melkzuur, water en beperkt CO2. Door deze fermentatie van lactose daalt het meetbare droge stofpercentage tijdens de opslag.

Tip: Kaaswei invoeren in brijcomputer

Wanneer je dezelfde wei na een aantal dagen nogmaals meet, zul je een lagere droge stof hebben. Laat echter de oorspronkelijke droge stof in de brijvoercomputer staan, anders wordt er absoluut gezien meer kaaswei gevoerd waardoor het totaal aan eiwit en zouten sterk toe kan nemen in de brij.

Zorg voor constante, goede kwaliteit kaaswei

Bij een goede fermentatie zal er veel melkzuur in de kaaswei aanwezig zijn. Dit verbetert de smakelijkheid en is goed voor de darmen. Als het fermentatieproces verkeerd verloopt en er veel azijnzuur geproduceerd is, wordt de kaaswei onsmakelijk zuur. Dit kan, door het grote volume aan kaaswei dat op rantsoenbasis meeloopt, negatief werken op de opname. Daarom is het belangrijk om een zuivere, constante stroom van kaaswei te hebben.

Grote database maakt vergelijken makkelijk

In het laboratorium van De Heus worden veel brij- en bijproducten onderzocht, waaronder een groot aantal kaasweiproducten. De uitslagen hiervan worden opgeslagen in een grote database genaamd Optiflow. Daarmee kunnen we producten heel snel vergelijken om te kijken of de kwaliteit goed is.

Lees alles over Optiflow

Zo meten we objectief de smaak van kaaswei

Om de kwaliteit van kaaswei te bepalen worden onder andere de AE-waarden gemeten.
AE-waarden worden gebruikt in de door het Brijteam ontwikkelde AE-index die de smakelijkheid van producten weergeeft. Als er veel azijnzuur aanwezig is in de kaaswei daalt de smakelijkheid en stijgt de AE-waarde. De streefwaarde voor AE ligt bij kaaswei op 22,5%. Regelmatig worden er uitslagen gevonden met een te hoge AE-waarde. Het is dus belangrijk om de kwaliteit van de kaaswei goed in de gaten te houden en waar nodig met behulp van het Brijteam bij te sturen.

Controleren op gisting 

Zuivelproducten zijn erg gevoelig voor gisten. Een te hoge pH (boven de 4 à 4,5) vergroot de kans op gisten. Daarom is het belangrijk om, waar nodig, de zuivelproducten aan te zuren bij binnenkomst. In Optiflow (zie figuur 3) is te zien dat een groot aantal monsters (34%) boven de 100.000 kve bevat. 24% van de monsters zit zelfs boven de 500.000 kve. Het is daarom van belang om regelmatig een monster te controleren op gisten. 

Aandachtspunten

  1. Maak afspraken: Maak de afspraak met je leverancier dat de kaaswei altijd uit dezelfde fabriek komt. Er zullen dan nog wel steeds nutritionele verschillen optreden per levering, maar de variatie is kleiner. Dit is mede van belang voor het niveau aan eiwit, lactose en natrium. Zie figuur 1. 
  2. Wisselbunker: Voor een stabiel rantsoen is het aan te raden een wisselbunker te gebruiken voor kaaswei. Hiermee kun je verse kaaswei eerst laten fermenteren, zodat de pH en de hoeveelheid melkzuur van de eindbrij constant blijft. Mocht je geen wisselbunker hebben, dan kun je overwegen om een restant kaaswei te laten zitten in de silo (mits de gisting rustig is). Het restant zorgt dat de verse wei sneller een lagere pH bereikt en de brij constanter blijft. 
  3. Monsters bewaren: Sla de monsters van verschillende leveringen op in een koelkast en vergelijk deze monsters met regelmaat op kleur, pH, hoeveelheid bezinksel en drukopbouw (indicatie voor gisting).
Over de auteur

Twan Leijten

Nutritionist brijvoer

Twan Leijten is lid van het Brijteam van De Heus. Met zijn uitgebreide kennis van bijproducten en ervaring op de bijproductenmarkt maakt hij brijvoerrantsoenen op maat om klanten optimaal te laten presteren.