Gefermenteerd biggenvoer 'boost' jonge darmpjes

25 juni 2020
-
3 minuten

Veel bedrijven leveren probleemloos gezonde biggen die een goede levensgroei achter de rug hebben. Dergelijke biggen zijn veelbelovend met betrekking tot het behalen van goede technische resultaten als vleesvarken. Een aantal bedrijven kent echter met enige regelmaat problemen met hersenvliesontsteking, oedeemziekte of oornecrose, met veelal een lage levensgroei en meer uitval tot gevolg. De oorzaak daarvan hangt vaak samen met darmgezondheid van de biggen rond het spenen.

Biggen darmpjes zijn kwetsbaar rond het spenen

Een succesvolle biggenopfok begint in de kraamstal, waar de biggen moeten leren om vast voer op te nemen en te verteren. Een goede voorbereiding in de kraamstal maakt het mogelijk om ook het speenproces goed te laten verlopen. Rondom het spenen kan de darmgezondheid echter snel veranderen door stagnatie van het voer- en/of drinkwateropname. Hieraan kunnen veel verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Door systematisch de verschillende mogelijke oorzaken na te lopen, bijvoorbeeld met de Totaalaanpak biggenopfok, kun je de juiste aanpak bepalen.

Bacterieel evenwicht in de darmen van biggen

Darmgezondheid wordt tegenwoordig als de belangrijke bouwsteen voor weerstand gezien. De vele honderden soorten bacteriën die de darm koloniseren zijn met elkaar in evenwicht en dit evenwicht (kolonisatieresistentie) zorgt ervoor dat het moeilijker is voor schadelijke soorten om plotseling de overhand te krijgen. Enkele jaren geleden heeft De Heus samen met TNO op een aantal praktijkbedrijven naar dit bacterieel darmevenwicht gekeken. Daarbij viel op dat de situatie voor het spenen redelijk stabiel was, met melkzuurbacteriën als hoofdbewoners van de dunne darm.

Lees meer over brijvoer

Goede bacteriën houden de slechte op afstand

Bij de metingen bleek dat er op probleembedrijven na het spenen bij veel individuele biggen geen sprake meer was van een darmevenwicht. Er was een toename van minder gewenste bacteriën zoals E. coli, wat ten koste ging van de gezonde melkzuurbacteriën. De conclusie was destijds dat E. coli de wegbereider was voor minder gewenste typen Streptokokken. 
Biggen met hersenvliesontsteking hadden duidelijk minder lactobacillen en meer E. coli in de dunne darm en bovendien een te hoge darm-pH.

Fermentatie als gezonde bacteriële boost voor biggen

De basis voor een goede darmgezondheid begint dus in de kraamstal met het bijvoeren van de biggen. Voor bedrijven waar het nodig is om de darmgezondheid verder te verbeteren, of waar wordt gestreefd naar een hogere groei, kan fermentatie een welkom onderdeel van de oplossing zijn. Bij fermentatie worden grote hoeveelheden melkzuurbacteriën en melkzuur gevormd. Schadelijke bacteriën krijgen daardoor in de darm minder kans om te groeien en bovendien wordt de pH in de darm verlaagd.

Ook gefermenteerd voer voor biggen na het spenen

In de praktijk blijkt dat de positieve effecten van gefermenteerd biggenvoer niet alleen in de kraamstal duidelijk waarneembaar zijn, maar ook wanneer je gedurende de eerste dagen na het spenen gefermenteerd voer blijft verstrekken. Direct na het spenen is het bacteriële evenwicht immers verre van stabiel en een constante stroom van melkzuurbacteriën via de voeding kan juist op dat moment een goede bijdrage leveren aan de handhaving van een goede darmgezondheid. Een bijkomend voordeel is dat de voeropname de eerste dagen na spenen voldoende hoog blijft. Wanneer de darmgezondheid van je biggen dus een extra impuls kan gebruiken, neem dan eens contact op met het Brijteam van De Heus om de mogelijkheden van de mini-fermentor te bespreken. 

Lees meer over de mini-fermentor