Hoe meet je de smaak van bijproducten?

06 mei 2019
-
2 minuten

Sinds jaar en dag worden op het laboratorium van De Heus brij- en bijproducten onderzocht. Eén van de analyses die hier uitgevoerd wordt is de bepaling van de AE waarde. Met AE kan de mate van doorzuring van een bijproduct of brijmengsel bepaald worden. AE is een analyse die speciaal door het Brijteam van De Heus is ontwikkeld voor brijvoermonsters. Het is dus anders dan het meten van de pH.

Vergelijking met de norm

De AE waarde is geen constant getal. Doordat bijproducten of mengsels verschillende eigenschappen hebben, heeft het Brijteam voor een groot aantal bijproducten een specifieke norm gesteld. De normwaarde die het Brijteam voor het product in figuur 1 hanteert is een AE van 15 (oranje lijn). Wat bij dit product opvalt is dat de kans op een te hoge AE toeneemt wanneer het product een lager gehalte droge stof heeft. Een hoge AE is een indicatie dat het product een negatief smaakeffect geeft.

Figuur 1:  AE van een product uitgezet tegen de droge stof

AE in de stal

De AE waarde is niet alleen maar een theoretisch getal. Het Brijteam heeft op basis van een groot aantal praktijkervaringen ondervonden dat een te hoge AE overeenkomt met een typisch beeld in de stal; verminderde voeropname en in sommige gevallen stramheid van de dieren. Wordt de oorzaak van de te hoge AE weggenomen, dan verdwijnt dit stalbeeld als sneeuw voor de zon. In figuur 2 is in een berekening weergegeven wat de kosten zijn wanneer de opname daalt door een te hoge AE. Als de oorzaak niet tijdig wordt ontdekt kan het zomaar een week duren voordat de opname weer op de gewenste curve is. Kosten; ruim €1.000,- per week!

Figuur 2: Kosten te hoge AE

Wil je weten hoe jouw rantsoen of bijproduct smaakt?

Vraag nu een gratis AE-bepaling aan. Na jouw aanvraag neemt ons brijteam contact met je op om een afspraak in te plannen om enkele monsters bij je op te halen. Daarna zal ons laboratorium de monsters voor je analyseren. De uitslag geeft je direct inzicht in de smakelijkheid van jouw brij! Wil je weten hoe jouw rantsoen of bijproduct smaakt? Laat ook jouw brijvoer testen. Na jouw aanvraag neemt een specialist van het Brijteam contact met je op om een afspraak in te plannen om enkele monsters bij je op te halen. Daarna zal ons laboratorium de monsters voor je op AE-waarde analyseren. De uitslag geeft je direct inzicht in de smakelijkheid van jouw brij en bijproducten!