Bevatten jouw bijproducten wel de beloofde nutritionele waarden?

01 mei 2019
-
3 minuten

Het laboratorium van De Heus in Veghel onderzoekt enorm veel monsters van brijbedrijven. Dit kunnen droge grondstoffen zijn, maar ook eindmengsels of individuele bijproducten. De uitslagen van de analyses zijn erg waardevol voor individuele ondernemers. Het brijteam vergelijkt die gegevens echter ook met elkaar en dat levert nog veel meer waardevolle informatie op. De database met die gegevens noemt De Heus Optiflow. Daaruit kan De Heus bijvoorbeeld afleiden welke bijproducten uit de pas lopen en kan er eventueel een gesprek volgen met een bijproductleverancier.

Opvallend verloop van de droge stof

Figuur 1 geeft het verloop weer van het droge stofgehalte van een product vanaf januari 2014. Elke blauwe punt is een meting. De groene lijn is de matrixwaarde, die bedraagt 20 procent. De stippellijn is de trend: een stijging van 19,5 naar 22 procent in twee jaar. De waarden liggen tussen de 18 en 23 procent, met uitzondering van een periode in 2014. In de eerste helft van 2014 zagen we meer variatie en dit was destijds de aanleiding om meer monsters te laten onderzoeken en er minder van op te nemen in het rantsoen.

Figuur 1: Verloop van de droge stof van een bijproduct.

Afwijkingen bij tarwegistconcentraten

Een belangrijke eigenschap van tarwegistconcentraten is het eiwitgehalte (figuur 2). Het eiwitgehalte wordt dan ook regelmatig gemeten. Uit die metingen blijkt in dit voorbeeld dat de werkelijke gehalten enorm variëren. Soms ligt het eiwitgehalte vijf procent lager dan de matrixwaarde en soms tot wel 15 procent hoger dan de matrixwaarde. Deze variatie zegt overigens niets over de geschiktheid. Een bepaalde afwijking van de matrix kan ertoe leiden om juist wel of niet voor een product te kiezen.

Figuur 2:  Relatieve afwijking van ruw eiwit in TGC ten opzichte van opgegeven matrix van bijna 300 analyses.

Is jouw brijvoer van de juiste kwaliteit?

Vraag een gratis rantsoenbepaling aan! Na jouw aanvraag neemt ons brijteam contact met je op om een afspraak in te plannen om enkele monsters bij je op te halen.  Daarna zal ons laboratorium de monsters voor jou analyseren. De uitslag geeft je direct inzicht in de kwalititeit van jouw brij! 

Vraag de rantsoencheck aan!