Welke aardappelproducten passen in jouw rantsoen?

Lars van de Bovenkamp

Verkoopleider varkens

27 december 2022
-
3 minuten

Voor brijvoerbedrijven zijn er op de markt verschillende soorten aardappelproducten te verkrijgen. Om voor het rantsoen op jouw bedrijf een goede keuze te maken hebben we als Brijteam een overzicht gemaakt met de belangrijkste kenmerken en aandachtspunten.

Factoren om rekening mee te houden

Draagkracht verhogen

Voor voldoende draagkracht in het rantsoen is het inzetten van aardappelproducten een goede toevoeging. De opname van enkele procenten aardappelproduct kan de draagkracht van het mengsel al snel ten goede komen en het risico van uitzakken sterk verminderen. Met name van belang bij rantsoenen met een lager droge stof gehalte, zoals bij dragende zeugen.

Goede verpompbaarheid

Het is belangrijk in acht te nemen dat aardappelproducten de viscositeit verhogen. Een te hoge viscositeit van de brij, in lange voercircuits, geeft problemen met de verpompbaarheid. Daarnaast remt een te hoge viscositeit (papperige) brij de voeropname enigszins.

Bevat jouw rantsoen voldoende vezels?

Voldoende structuur is lastig bij het gebruik van natte bijproducten. Ze bevatten nauwelijks de benodigde vezels. Toch is structuur erg belangrijk voor je varkens.

Ontsluiting van zetmeel

Het zetmeel van aardappelen is voor varkens enkel goed verteerbaar als het ontsloten is. Met een simpele test is dit snel te bepalen. Voor de meeste producten is dit goed in orde, laat het echter wel met regelmaat controleren, zeker als u wat verteringsproblemen ziet.

Drogestofpercentage van het rantsoen

Een hoog aandeel aardappelproducten, en dus visceus rantsoen, leidt vaak tot lagere DS van het rantsoen. Daarmee neemt dus ook de mestproductie toe, de vuistregel is 1% lagere drogestof geeft ongeveer 100 liter extra mest per vleesvarkensplaats. Het kostprijsvoordeel van het rantsoen kan daarmee al snel teniet gedaan worden door hogere mestkosten. Onder de streep blijft er dan mogelijk minder over. Het is daarom belangrijk met uw nutritionist te schakelen wat een wenselijk optimum is van aardappelproducten in uw rantsoen.

1% lagere drogestof geeft ongeveer 100 liter extra mest per vleesvarkensplaats

Robin van den Berk

Brijvoernutritionist

Eigenschappen van aardappelproducten

Over de auteur

Lars van de Bovenkamp

Verkoopleider varkens

Wil je meer informatie? Dan kun je Lars gewoon een mailtje sturen.