Hoger saldo met een betere eischaalkwaliteit

Marleen van Hoof

17 juli 2022

Het is voor legpluimveehouders belangrijk om aandacht te besteden aan eischaalkwaliteit. Met een goede eischaalkwaliteit realiseer je namelijk een hoger saldo. De Heus heeft, als onderdeel van het TopFit-rondeplan, de Schaalkwaliteit-analyse ontwikkeld om op een structurele manier de schaalkwaliteit aan te pakken.

Gericht maatregelen nemen

Een goede eischaalkwaliteit gedurende de hele ronde resulteert in meer eerste soort eieren, een langere aanhoudingsduur van het koppel en dus een hoger saldo. Om dat te bereiken kun je algemene maatregelen nemen om de eischaalkwaliteit op peil te houden. Het is echter efficiënter om eerst te kijken waar de problemen zitten en op die plek heel gericht maatregelen te nemen.

Bedrijfsspecifieke aanpak

Met de Schaalkwaliteit-analyse bekijken we per bedrijf alle aspecten die te maken hebben met de eischaalkwaliteit volgens een vast stramien. Op basis daarvan maken we een rapport met verbeterpunten. De aanpak bestaat daarmee uit vier onderdelen:

imagehmnqa.png

Meten is weten

Nadat we allerlei gegevens verzameld hebben, zoals koppelinformatie, technische data en voersamenstellingen, gaan we metingen utivoeren en analyseren.

imagekqzt2.png

Hoger rendement, meer werkplezier

Nadat de metingen zijn voltooid en geanalyseerd, wordt er bepaald welke onderdelen als eerste moeten worden aangepakt. Vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt, maatregelen worden genomen en na enige tijd worden metingen opnieuw gedaan om te kijken of de maatregelen geholpen hebben. Indien nodig worden dan nog aanvullende maatregelen genomen. In de praktijk blijkt dat deze methode helpt om echt meer eerste soort eieren te krijgen. Dat levert niet alleen een beter saldo op, maar natuurlijk ook meer werkplezier. 

Meer weten over de Schaalkwaliteit-Analyse

Deze is onderdeel van ons TopFit-rondeplan

Marleen van Hoof

Productmanager Legpluimvee