Hoger saldo met een betere eischaalkwaliteit

Marleen van Hoof

Productmanager Legpluimvee

17 juli 2022
-
2 minuten

Een goede eischaalkwaliteit is cruciaal. Het resulteert tijdens de hele ronde in meer eerste soort eieren, zorgt voor een langere aanhoudingsduur van het koppel én voor een hoger saldo. Om de eischaalkwaliteit te optimaliseren hebben we de schaalkwaliteit-analyse ontwikkeld.

Met de Schaalkwaliteit-analyse bekijken we alle aspecten die te maken hebben met de eischaalkwaliteit. Op basis daarvan maken we een plan van aanpak met verbeterpunten. De
analyse bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Informatie verzamelen
  Om een compleet beeld te krijgen van de status van de eischaalkwaliteit op een bedrijf wordt de volgende informatie verzameld:
  • Koppelinformatie
  • Technische data
  • Voersamenstelling
  • Status eerste en tweede soort eieren

 2. Meten en analyseren
  Vervolgens wordt het eigewicht bepaald en de breuksterkte gemeten om de eikwaliteit in beeld te brengen. Met onze rekentool wordt de calciumbehoefte en het aanbod hiervan uit het voer in kaart gebracht. Alle verzamelde informatie wordt vervolgens geanalyseerd.

 3. Bespreken bevindingen
  In de tussenrapportage bespreken we de bevindingen en bekijken we of dit overeenkomt met je visie en doelstellingen. Indien nodig zorgen we voor extra metingen.

 4. Plan van aanpak
  In het eindrapport staat een bondig overzicht van je voerstrategie en management, de eikwaliteit en een persoonlijk plan van aanpak met concrete acties die ondernomen kunnen
  worden om de eischaalkwaliteit op jouw bedrijf te verbeteren

Meten is weten

imagekqzt2.png

Een praktijkvoorbeeld: 

Schaalkwaliteit cruciaal

Ook op het legpluimveebedrijf Bongers is de schaalkwaliteit cruciaal. Dagelijks worden er 115.000 eieren verzameld. De schaalkwaliteit-analyse, die we op dit bedrijf hebben uitgevoerd zorgde voor een hoger percentage eerste soort eieren, een beter saldo en meer werkplezier.

Kijk binnen bij legpluimveebedrijf Bongers

Aanvragen schaalkwaliteit-analyse!

Heb je intereresse in een schaalkwaliteit-analyse op jouw legpluimveebedrijf?

Over de auteur

Marleen van Hoof

Productmanager Legpluimvee

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met me op.