Terugkoppeling van de eischaalkwaliteitanalyse

John van Helden

Klimaatspecialist pluimvee

15 december 2023
-
5 minuten

Een goede eischaalkwaliteit is cruciaal. Het resulteert in meer eerste soort eieren, zorgt voor een langere aanhoudingsduur van het koppel én voor een hoger saldo. Om de eischaalkwaliteit te optimaliseren hebben we de schaalkwaliteit-analyse ontwikkeld. In dit artikel geven we een overzicht van de bevindingen die we in de praktijk zijn tegengekomen.

Sinds de introductie van deze schaalkwaliteit-analyse in 2021 hebben we veel metingen verricht op diverse legpluimveebedrijven. Hierbij is stap voor stap in kaart gebracht waar verbeteringen mogelijk zijn. De verzamelde gegevens zijn zorgvuldig geanalyseerd en teruggekoppeld.

Meten van de breuksterkte

De eerste stap van de analyse is het meten van de breuksterkte van dertig eieren in ons laboratorium in Veghel. Het blijkt dat de breuksterkte van 96% van de eieren in orde is.

Een vast onderdeel van de eischaalkwaliteit analyse is een breuksterktemeting in ons laboratorium.

Verschil eigen metingen versus pakstation

In de analyse wordt ook het percentage haarscheuren dat wordt opgegeven door het pakstation vergeleken met eigen metingen. Hiervoor schouwen we per stal handmatig dertig eieren met een schouwlamp. In een aantal gevallen weken de eigen metingen af. Bij twijfel over het percentage haarscheuren, is ons advies om regelmatig zelf dertig eieren te schouwen op haarscheuren. Doe dit wel in een donkere ruimte en neem eieren van minimaal een dag oud.

Overgangen eierband – verzamelband

Tijdens de volgende stap in de analyse maken we gebruik van elektronische eieren om de krachten, die op de eieren komen tijdens het verzamelen, in beeld te brengen. Bij 76% van de bedrijven waren er één of meerdere overgangen van de eierband naar de verzamelband die haarscheuren kunnen veroorzaken. Om dit te voorkomen, dienen de eieren op de overgang stil te liggen waarna ze vervolgens langzaam door achteropkomende eieren op de verzamelband worden gedrukt.

Problemen die we hierbij in de praktijk zien:

 • Een hoogteverschil tussen eierband en verzamelband.
 • De verzamelband is niet waterpas gemonteerd, waardoor eieren doorrollen en aan de overzijde tegen de (metalen) band botsen.
 • Slechte kwaliteit en niet juist gemonteerde geleiders die het botsen van de eieren moeten voorkomen.
 • Niet juist afgestelde elevatoren, waardoor de eieren van de eierband op de spijlen van de elevator vallen.
 • Versleten en/of vuile borstels, waardoor de eieren niet worden afgeremd maar doorrollen.
 • Te hoge snelheid bij het verzamelen.

Vaak is verbetering mogelijk door het beperken van de hoogteverschillen tussen de eierband en verzamelband. Ook kunnen borstels geïnstalleerd worden om de snelheid af te remmen.

In dit praktijkvoorbeeld is duidelijk te zien dat er een te groot hoogteverschil is tussen de eierband en de verzamelband.

Ingang verpakkingsmachine

Vanaf de verzamelband rollen de eieren naar de ingang van de verzamelmachine, waar ze worden verdeeld over zes rijen. Ook hier botsen de eieren vaak met een hoge snelheid tegen elkaar of tegen de metalen zijkant van de machine. 22% van de bezochte bedrijven kan dit worden verbeterd.

Problemen die we hierbij in de praktijk zien:

 • Een hoogteverschil tussen de verzamelband en de ingang van de verpakkingsmachine.
 • Versleten en niet juist gemonteerde borstels of geleiders die het botsen van de eieren moeten voorkomen.
 • Borstels die vuil zijn, waardoor deze de eieren niet meer afremmen.
 • Een metalen zijkant van de verpakkingsmachine waar eieren tegen botsen.
 • Te hoge snelheid bij het verzamelen

In de praktijk zien we soms versleten en niet juist gemonteerde borstels of geleiders

Keermolen / puntsetting / plaatsing op tray verpakkingsmachine

Op de plaats waar de eieren in de juiste positie worden gedraaid (punt naar beneden) en op de plaats waar ze op de trays worden geplaatst, kunnen te hoge krachten op de eieren ontstaan. In 35% van de bezochte bedrijven zorgde slijtage (van bijvoorbeeld rubbers) of een verkeerde afstelling van de machine in een of meerdere rijen voor haarscheurtjes.

Met behulp van de elektronische eieren krijgen we tijdens de eischaalkwaliteit-analyse inzage in de eventuele knelpunten in het systeem. Hiermee komen details in beeld die met het blote oog niet te zien zijn.

Legnesten en systeemeieren

Bij sommige legnesten komt het voor dat het matje in de nesten gaat uitzakken. Er komt dan een metalen strip tevoorschijn op de rand van de mat en eierband. Als eieren hier tegenaan rollen, kunnen er haarscheurtjes ontstaan. Neem contact op met de leverancier om dit op te lossen is. Als het rooster te steil is, kunnen systeemeieren met een behoorlijke snelheid op de eierband rollen en mogelijk botsen tegen andere eieren. Probeer systeemeieren daarom zoveel mogelijk te voorkomen.

Perfecte ingang: De eieren liggen even stil tijdens de overgang

Praktische tips

 • Bekijk met vaste regelmaat de kwaliteitsrapporten van jouw pakstation op ontwikkeling schaalsterkte en haarscheuren.
 • Schouw eventueel zelf maandelijks dertig eieren op haarscheuren.
 • Meet tenminste twee keer per jaar het eiertransportsysteem door (van legnest tot en met de inpakker).
 • Herhaal deze controlemeting zeker na iedere nieuwe installatie of aanpassing.

Neem contact met ons op

Is op jouw legpluimveebedrijf ook verbetering mogelijk in het aantal eerste soort eieren? Laat dan ook een eischaalkwaliteit-analyse uitvoeren. Informeer naar de mogelijkheden

“Gerichte verbeteringen worden direct doorgevoerd als dat nodig is.”

Over de auteur

John van Helden

Klimaatspecialist pluimvee