Met split-feeding betere voerbenutting en eischaalkwaliteit

Florian van der Hoeven

Productmanager legpluimvee

26 maart 2021
-
2 minuten

Door de genetische vooruitgang kunnen leghennen steeds langer aangehouden worden met behoud van goede productieresultaten. Het langer aanhouden van leghennen wordt gedaan om duurzamer te produceren en de winstmarge te vergroten. Leghennen zullen steeds vaker tot 100 weken leeftijd aangehouden worden (zonder kunstmatig ruien) en tijdens de legcyclus 500 eieren produceren. Een focus op goede eischaal- en interne ei-kwaliteit is dan cruciaal.

Veranderende nutriëntbehoefte

De productiecyclus van een leghen is 24 tot 26 uur. Dertig minuten na het leggen van het ei vindt de ovulatie plaats, waarna de daaropvolgende drie tot vijf uur het eiwit en het eischaalmembraam worden gevormd. In de resterende 20 uur wordt de eischaal aangelegd. Met een standaard legmeel is de nutriëntopname gedurende de gehele dag constant, waardoor de hen in zekere zin op bepaalde momenten onder- dan wel overbelast wordt met nutriënten. Bij splitfeeding worden gedurende de dag twee verschillende voeders aangeboden: een ochtendvoer waarbij de focus op ei(inhoud) ligt en een middagvoer met de focus op eischaalvorming.

Aangepast management

Je moet bij het verstrekken van aangepast ochtend- en middagvoer, en dus het op maat aanbieden van nutriënten, wel rekening houden met de nodige aanpassingen op het gebied van voermanagement en technische zaken. Er zullen minimaal twee silo’s beschikbaar moeten zijn: een voor het ochtendvoer en een voor het middagvoer. Belangrijk is dat de silo’s regelmatig leegkomen waarmee ontmenging wordt voorkomen. Splitfeeding heeft omwille van de gewenste nutriëntverstrekking een verdeling van 40% ochtendvoer en 60% avondvoer. Het voersysteem en management, zoals aanvoervijzels, voerketting en de voertijden, moeten zo worden aangepast dat de opname dezelfde 40-60-verhouding kent. Ook bij het bestellen van de voeders moet je steeds rekening houden met deze verhouding. Voor de gewenste effectiviteit en werkzaamheid moet een correcte berekening gemaakt worden bij het juist verdelen en doseren van supplementen en ontwormingsmiddelen.

Betere resultaten en duurzaam

Voeren op maat door middel van ochtend en middagvoer, in combinatie met het juiste management, sluit beter aan bij de exacte nutriëntbehoefte van de hennen gedurende een etmaal. Door gedurende de dag twee verschillende voeders (ochtend- en avondvoer) met eventueel een losse calciumbron in te zetten, kan nauwkeuriger in de behoefte van het dier worden voorzien. Dit resulteert in meer raapbare (eerste soort) eieren, een langere aanhoudingsduur van het koppel en lagere voerkosten. Daarnaast zou dit voerconcept een vermindering in vocht, stikstof, fosfor en calcium in de mest moeten geven en dus een stikstof- en ammoniakreductie. Hiermee helpt het concept splitfeeding ook om duurzamer te ondernemen.

Klik hier voor meer informatie
Over de auteur

Florian van der Hoeven

Productmanager legpluimvee

Wil je meer weten over ons legpluimveevoer? Neem dan contact met me op.