Legpluimveebedrijf van familie Bongers uit Altweerterheide

Een hoger saldo met de Schaalkwaliteit-analyse

Locaties De Zoom en Wallenhof

Op het bedrijf van de familie Bongers uit Altweerterheide worden op twee locaties leghennen gehouden. Op de locatie “Eierfarm de Zoom” worden in de ene stal scharrelhennen en in de andere stal freilandhennen gehouden. Een paar honderd meter verderop zitten op de locatie “Wallenhof” in drie stallen scharrelhennen en één stal freilandhennen. 

John en Tom Bongers

Het bedrijf wordt gerund door John en Tom Bongers. Ze werken nauw samen met hun specialist om onder andere de eischaalkwaliteit tot het einde van de ronde zo goed mogelijk te houden. Om dit te bewerkstelligen is de Schaalkwaliteit-analyse van De Heus toegepast.

Veel eerste soort eieren

Ten tijde van de fotoreportage liepen de freilandkippen helaas niet buiten. De eieren van deze kippen zijn per stuk verkocht en daarom willen de gedreven ondernemers zoveel mogelijk eerste soort-eieren rapen.

Schaalkwaliteit is cruciaal

Op het totale bedrijf worden er dagelijks circa 115.000 eieren verzameld. Het moge duidelijk zijn dat het liefst zo veel mogelijk van deze eieren als eerstesoort-eieren naar het pakstation gaan. Deze brengen namelijk meer op dan tweedesoort-eieren. Het percentage eerstesoort-eieren is in hoge mate afhankelijk van de schaalkwaliteit. Een betere schaalkwaliteit tot het eind van de ronde levert meer eerstesoort-eieren op en daardoor een beter financieel resultaat.

De Schaalkwaliteit-analyse helpt ons de schaalkwaliteit te verbeteren!

Op elk moment voldoende calcium

Een goede ei- en eischaalkwaliteit hangt af van meerdere factoren. Het juiste voer, afgestemd op de leeftijd en de conditie van het koppel in combinatie met een goed voerschema, zorgt voor een juiste dekking van de calciumbehoefte. Dit kan direct door het in het kernvoer van De Heus te doen, maar ook door aan het einde van de dag zelf extra calcium bij te mengen, zoals Bongers dat doet.

Dagelijks door de stal

Tom maakt dagelijks een ronde door de stal. Hierdoor kan hij de hennen in de gaten houden en de stalomstandigheden monitoren en indien nodig bijstellen. Diergezondheid en klimaat- en lichtinstellingen in de stal spelen een belangrijke rol in het gedrag en de conditie van de hennen en hebben dus invloed heeft op de eischaalkwaliteit.

Wil je ook een Schaalkwaliteit-analyse?

Met de Schaalkwaliteit-analyse bekijken we alle aspecten die te maken hebben met de eischaalkwaliteit. Op basis daarvan maken we een rapport met verbeterpunten. Dit gehele proces bestaat uit een aantal onderdelen:

1. Informatie verzamelen

2. Meten en analyeren

3. Bespreken bevindingen

4. Plan van aanpak

Vaststellen van de schaalkwaliteit

Bij het sorteren van de eieren wordt de schaalkwaliteit nauwlettend bekeken. Vuilschalige eieren, beschadigde eieren en kapotte eieren worden uitgesorteerd. De visuele controle van de eieren in combinatie met de schouwrapporten van het pakstation geven een indicatie van de status van de eischaalkwaliteit.

Secuur stapelen

De eieren worden in trays per 30 stuks gesorteerd en door de robot gestapeld op pallets. Dit stapelen gebeurd uiterst secuur zodat tijdens dit proces, maar ook tijdens het transport naar het pakstation, de kans op haarscheuren en breuk wordt geminimaliseerd.

Zie je haarscheurtjes?

Met een schouwlamp is het mogelijk om te controleren of eieren haarscheurtjes hebben. Door eieren te schouwen voor en na een overgang van de eiertransportband, krijg je een beeld van mogelijk slecht afgestelde overgangen.

Techniek helpt analyseren

Overgangen van de eierband naar de verzamelband dienen goed afgesteld te worden om te voorkomen dat er te grote krachten op de eieren ontstaan. Met behulp van meerdere elektronische eieren kunnen we deze krachten in beeld brengen.

Gericht aanpassingen doen

Op de tablet komen de gemeten resultaten direct in beeld. Wanneer er op een specifieke plaats te hoge krachten gemeten worden, kan er meteen een gerichte aanpassing of afstelling uitgevoerd worden.

Vergeet de in- of verzamelmachine niet

De inpakker of eierverzamelmachine mag hierbij niet worden vergeten. Hier ontstaan regelmatig haarscheurtjes door een onjuiste afstelling of door slijtage van de mechanische onderdelen. Met de elektronische eieren kunnen we meten of de machine optimaal functioneert.

Wat wordt het plan van aanpak?

Aan het einde van de analyse wordt een rapport opgesteld dat alle aspecten bondig samenvat; de voerstrategie, het management, de breuksterkte, het percentage haarscheurtjes van de eieren en de metingen met de elektronische eieren. In een persoonlijk plan van aanpak staan concrete actie die ondenomen kunnen worden om de schaalkwaliteit op jouw bedrijf te verbeteren.

Een hoger saldo en meer werkplezier!

Familie Bongers staat ook als pakstation-houder geregistreerd. Ze weten daarom als geen ander hoe belangrijk de ei-kwaliteit is en hoe nuttig het is om met behulp van de Schaalkwaliteit-analyse alle aspecten in beeld te brengen en indien nodig maatregelen te nemen. Een goede eischaalkwaliteit gedurende de gehele ronde resulteert in meer eerste soort eieren, een langere aanhoudingsduur van het koppel en dus een hoger saldo en meer werkplezier!

Meer weten over de Schaalkwaliteit-Analyse?

Onze legpluimveespecialist Juul Loeffen kan je er alles over vertellen.

Pluimveebedrijf Bongers uit Altweerterheide