Vlaamse varkensbedrijf familie Haesen

Goede start zorgt voor gezonde varkens

Het bedrijf

Net over de grens bij Maastricht, ligt het Vlaamse Gors-Opleeuw (gem. Borgloon). Hier is het gesloten varkensbedrijf van de familie Haesen gevestigd. Ze hebben er gemiddeld 340 zeugen met biggen en 3.680 vleesvarkens, inclusief twee huurstallen. Het bedrijf wordt voor het grootste gedeelte gerund door Anne Haesen, waarbij er bewust veel aandacht is voor hygiëne en diergezondheid.

Kengetallen

Het gewicht rondom het spenen is gemiddeld 6,2 kilogram. De voeropname in de kraamstal ligt in totaal tussen de 350 en 400 gram. Het percentage biggensterfte in de kraamstal is 6,6 procent en het uitvalspercentage na het spenen ligt tussen de 0,5 en 1,0 procent. Het streefgewicht voor de gelten rond inseminatie ligt tussen de 160 en 180 kilogram.

  • Haesen maakt gebruik van de melkvervangers Nurse milk en Nurse meel

Met een totale opname van 400 gram hebben deze biggen een mooie hoge opname. De kans op een speendip neemt dan al aanzienlijk af.

Saskia van Zon

Productmanager zeugen en biggen

De familie Haesen

De familie Haesen bestaat uit moeder Cindy, vader Jean Paul en hun dochters Anne en Sofie. Sofie heeft de pluimveetak van haar ouders overgenomen, maar de passie van Anne ligt echt bij de varkens. Ze runt momenteel al een groot deel van het varkensbedrijf. Cindy en Jean Paul wonen inmiddels elders en hopen dan ook het varkensbedrijf over te kunnen dragen aan Anne en haar man Dieter, die samen op het erf van het bedrijf wonen in haar ouderlijk huis.

Efficiënt en praktisch

Er wordt gewerkt met TN70- zeugen en TN Tempo eindbeer in een vierwekensysteem. De werkzaamheden komen vrij strikt, maar doordat ze met z’n drieën of vieren zijn en ieder zijn eigen taak heeft, loopt alles heel vlot.

Goed stalmanagement en goede voeropname

De biggen worden op ruim zes kilo gespeend. Dit maakt dat de biggen
iets kwetsbaarder zijn dan gebruikelijk. Goed stalmanagement en een goede voeropname zijn vanaf dag één cruciaal om uitval te voorkomen.


Vraag hier je GRATIS poster aan

We hebben een poster gemaakt waarop je de fysiologie van de big kunt zien. Er staat een heldere uitleg bij met de functies van de verschillende onderdelen. Wil je de poster zelf ontvangen, zodat je hem in de kantine, of in de stal kunt ophangen? Vraag hem dan snel aan.


Goede hygiëne is een voorwaarde

Alles draait in dit bedrijf om diergezondheid. Goede hygiëne is daarbij een voorwaarde. Elke ronde worden de hokken helemaal schoongespoten. Hier zie je vader Jean Paul in vol ornaat aan het werk.

Eigen botten-systeem tegen ziekteverspreiding

Botten is Vlaams voor laarzen (denk aan het Engelse 'boots'). Op het bedrijf van Haesen hebben ze hier een heel eigen systeem voor ontwikkeld om ziekteverspreiding tussen de verschillende afdelingen te voorkomen.

Een gezonde zeug werkt het makkelijkst

De zeugen worden in de dracht gevoerd met een hoog-laag-hoog schema. Zo zijn ze niet te vet rond het werpen en hebben ze ook goed ontwikkelde uiers rondom de worp. Er is bovendien voldoende kwalitatief goede biest beschikbaar.

Voor hoogproductieve zeugen is de structuur van het voer belangrijk. Door fysiek ander voer te geven, met dezelfde grondstoffen en voederwaarde, kan de maag-darmgezondheid en de algemene weerstand van de zeug aanzienlijk verbeteren en krijg je fittere zeugen.

Voorheen hadden we nog weleens iets te veel spanning op de uiers, door iets later over te schakelen op de Premium Lacto Comfort lijkt dat probleem nu verholpen.

Anne Haesen

Goede spanning op de uiers

Premium Dracht Solide wordt gevoerd tot aan het werpen. Daarna wordt er overgeschakeld op de Premium Lacto Comfort. “Voor die tijd hadden we nog weleens iets te veel spanning op de uiers, door iets later over te schakelen op de Premium Lacto Comfort lijkt dat probleem verholpen,” aldus Anne. Om de zeugen goed in conditie te houden, wordt verder elk halfjaar de spekdikte gemeten.

De Uierscorekaart van De Heus is een praktisch hulpmiddel om te weten te komen wat de toestand van de uiers is. Samen met je specialist ga je langs de zeugen om de uiers te beoordelen. Op die manier kun je zorgen voor een optimale uier-conditie en meer melk.

Veel aandacht voor hygiëne en gezondheid op de opfokafdeling

Opfokgelten gaan in quarantaine

Opfokgelten komen binnen op het bedrijf wanneer ze tussen de 22 en 26 weken zijn en worden in een aparte afdeling opgevangen. Ook hier is hygiëne van belang daarom blijven de gelten acht weken in quarantaine voordat ze het bedrijf in gaan. Ze worden tussen de 250 en 260 dagen voor het eerst gedekt.

Zeugen goed in de gaten houden

Zeugen in de kraamstal worden gevoerd volgens een voercurve. Bij deze curve wordt onderscheidt gemaakt tussen jonge en oudere zeugen. Anne houdt goed in de gaten of de zeugen voldoende voer opnemen. Zowel in de kraamstal als in de groepshuisvesting. Zeugen die in de groepshuisvesting te weinig voer op kunnen nemen, bijvoorbeeld door concurrentie, worden apart gezet. 

Het is belangrijk dat zeugen voldoende opnemen om ze optimaal fit te krijgen. Fitte zeugen zorgen namelijk voor voldoende goede biest. En die is weer nodig voor vitale biggen.

 

De hokken in de kraamstal zijn voorzien van cups

De biggen hebben door de cups de mogelijkheid om extra melk te drinken. Dit zorgt ervoor dat alle biggen voldoende voer op kunnen nemen. Hierdoor neemt het speengewicht van de biggen toe en vermindert de uitval voor het spenen.

De leidingen voor de cups worden goed schoongehouden

Het kost best wat tijd om de leidingen voor de cups regelmatig en goed schoon te maken. Anne: "Het is veel werk, want de leidingen moeten continu goed gespoeld worden en we controleren of de melk niet is uitgezakt. Maar het is de tijdsinvestering meer dan waard.”

Ronde voerbakjes in de hokken met Romelko premium biggenvoer

Neem een kijkje in onze speciale biggenvoerfabriek

Makkelijke biggen met volle buikjes

De eerste twee à drie dagen wordt er Nurse milk aangeboden. Dankzij het continue aanbod in de cups nemen de biggen de melk goed op. Na drie dagen wordt de melk gemengd met Nurse meel om langzaam over te schakelen naar volledig Nurse meel. De laatste vijf dagen krijgen de biggen water via de cups.

Op dag vier worden er ook ronde voerbakjes in de hokken geplaatst waar eerst Nurse meel in verstrekt wordt tot dag 10. Dan wordt er geleidelijk overgeschakeld naar Stimulans 2. Enkele dagen voor het spenen wordt er geleidelijk overgeschakeld naar Comfort 3. Dit voer krijgen de  biggen ook na het spenen.

Nurse milk en Nurse meel

Het biggenvoer Nurse milk en Nurse meel is speciaal aangepast aan het gebruik van automatische voersystemen en cups. Deze blijven namelijk tot 48 uur goed zonder de leidingen opnieuw te moeten spoelen. De samenstelling van de Nurse Milk en Nurse Meel is niet alleen afgestemd op de vertering van de jonge big, maar ook op elkaar, zodat ze zonder problemen na elkaar gevoerd kunnen worden. 

Overleg met de specialist

Ludo Beerten is specialist bij De Heus. Geregeld loopt hij met Anne door de stallen om de resultaten te bespreken. Ludo is lid van het Zeugen- & biggenteam van De Heus. Dit team komt op vaste tijden bij elkaar om heel gericht kennis en ervaringen uit te wisselen, zodat alle teamleden altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. 

Aansluitend voer voorkomt problemen met diarree of Streptokokken

Zo’n 10 dagen na het spenen wordt er overgeschakeld naar de Prevent 5 korrel. Deze korrel sluit perfect aan op de comfort 3. Op deze manier zijn er nauwelijks problemen met diarree of streptokokken.

Goede opvang gespeende biggen

Anne bereidt de hokken waar de gespeende biggen terechtkomen zorgvuldig voor. Uiteraard zijn ze helemaal schoongespoten en voorzien van voldoende voer, maar ook let ze erop dat de stal de juiste temperatuur heeft en dat de biggen voldoende water krijgen. Handmatig krijgen de biggen de eerste dagen extra water in de ronde voertroggen.

Gezonde dieren zonder medicatie

Anne bewijst dat het mogelijk is om met een goed klimaat, hygiëne en voeropname problemen met diarree, oornecrose en streptokokken voor, tijdens en na het spenen uit te bannen. Ze gebruiken geen medicatie.

Uniforme koppels

Door alle maatregelen realiseert Anne heel uniforme koppels biggen. Je kunt zien dat er nauwelijks ondermaatse biggen zijn.

Gezonde kwaliteitsbiggen

Door de nadruk op gezondheid te leggen en goed te letten op hygiene krijgt Anne uiteindelijk prachtige kwaliteitsbiggen. Mooie kwaliteitsbiggen brengen niet alleen meer op, ze zijn ook veel makkelijker en leuker om mee te werken.

Wil je meer weten over ons assortiment Premium biggenvoer?

Ik kan je van alles vertellen over bijvoorbeeld onze Nurse milk, of Nurse meel.

Ronald Tibbe

Verkoopleider Varkens