Hoeveel aandacht krijgt water op jouw bedrijf? Water vaak een vergeten nutriënt

23 april 2019
-
3 minuten

Water is naast lucht het belangrijkste nutriënt. Het speelt een rol bij het regelen van de lichaamstemperatuur en vertering en is ook belangrijk voor het goed functioneren van de organen. Water heeft dus direct effect op productieresultaten. Het belang van voldoende water of goede waterkwaliteit wordt vaak onderschat.

De kwaliteit van water

Water moet helder, geurloos en kleurloos zijn. Het drinkwater moet smakelijk zijn en mag geen schadelijke stoffen of verontreinigingen bevatten. Verontreinigingen van het water kunnen ook via het vlees of de eieren een risico vormen voor de voedselveiligheid.

Meerdere functies van water

Water dient bij pluimvee ook soms als oplosmiddel voor vaccins. Daarbij heeft de waterkwaliteit ook invloed op hun oplosbaarheid en de werking. Water wordt ook gebruikt om stallen te reinigen en eventueel af te koelen. Ook dan speelt de kwaliteit van het water een belangrijke rol.

Water bij jonge dieren

Bij jonge dieren heeft een afwijkende waterkwaliteit direct invloed op de prestaties. Het zijn vaak de jonge dieren waarbij relatief snel problemen met de waterkwaliteit op kunnen treden. De stallen worden tot hoge temperatuur opgewarmd en het verbruik is erg laag. Dit zijn ideale omstandigheden voor de groei van micro-organismen en een bio film in de drinklijnen, zelfs als het water aan de bron van goede kwaliteit is. Ook de opneembaarheid van mineralen vanuit het voer wordt beïnvloed bij slechte kwaliteit van het water.

Water moet helder, geurloos en kleurloos zijn

Regelgeving

In tegenstelling tot het voer is er een minder specifieke regelgeving voor de kwaliteit van het drinkwater voor dieren. De meeste kwaliteitslabels stellen wel specifieke eisen waarbij het drinkwater moet voldoen aan een aantal scheikundige en bacteriologische normen.

Zelf testen

Wanneer je het water zelf test door water af te tappen en in een doorzichtig potje te doen, heb je op een eenvoudige en snelle manier al een idee van de waterkwaliteit. Dit dient dan wel aan het aan het begin en aan het eind van de drinklijn gedaan te worden. Laat het water 30 minuten rusten zodat u eventueel bezinksel kunt beoordelen. Let op geur, kleur, helderheid en bezinksel. Indien hierin afwijkingen zijn, is het goed om de waterkwaliteit te laten onderzoeken. De kwaliteit aan de bron en aan het einde van het drinksysteem blijkt in de praktijk vaak verschillend.

ORP-meting

Om bacteriologische vervuiling te meten kan een zogenaamde ORP-meter gebruikt worden. ORP staat voor Oxidatie Reductie Potentiaal van het water. Dit geeft aan in hoeverre het water in staat is om zichzelf te reinigen van schadelijke bacteriën.

Opbrengst van drinksystemen in de stal

Bij drinkwater spreekt men vaak over de kwaliteit van drinkwater, maar even belangrijk is de wateropbrengst binnen het complete systeem. Onvoldoende wateropbrengst kan veel negatieve gevolgen hebben:

Te weinig opbrengst betekent:

 • Problemen met uitscheiding
 • van afvalstoffen
 • Urinewegproblemen
 • Te lage water- en voeropname
 • Tegenvallende productie

Te veel opbrengst betekent:

 • Vermorsing
 • Extra natte mest
 • Natte stallen

De juiste opbrengst

Het verkrijgen van een goede uniforme opbrengst is een specialisatie op zich. Het begint met het controleren van de nippelopbrengst in de bestaande situatie. Door slijtage aan nippels of nippelplaatjes of verkeerde inregeling van drukregelaars kunnen er afwijkingen ten opzichte van de norm ontstaan.

Nippelcontrole

Om te zorgen voor voldoende en egale watergift in de hele stal, is het belangrijk om regelmatig de opbrengst bij de nippels te controleren. Indien hier grote verschillen in zitten is het belangrijk om de oorzaak hiervan te vinden en op te lossen. Mogelijke oorzaken die een verschil in opbrengst kunnen geven zijn:

 • Te lange leiding na de drukregelaar
 • Drukregelaar niet goed afgesteld
 • Leiding vervuild
 • Nippels vervuild
 • Aanvoercapaciteit onvoldoende
 • Hoogteverschil in de stal

Vraag gerust je specialist van De Heus om je hiermee te helpen.