'Een hoge eiwitbenutting draagt bij aan een gevulde portemonnee'

Beter voersaldo + Minder mest afvoeren = Rendement

Hoe zorg je ervoor dat je minder mest afvoert, maar niet inlevert op melkproductie?

De kosten voor mestafzet lopen flink op bij veel melkveehouders. Hoe zorg je ervoor dat je minder mest afvoert, maar niet inlevert op melkproductie? Een betere benutting van je eigen gras zorgt voor een hogere melkeiwitproductie of een besparing in de aankoop van eiwit. En het beperken van eiwitverliezen zorgt ook voor een lager ureumgehalte in de melk. Dit verlaagt niet alleen de mestafzet, maar  heeft nog meer voordelen.

 

Minder mest afvoeren. Hoe zit dat?

De stikstofexcretie van melkvee wordt bepaald aan de hand van de melkproductie en het ureumgehalte in de melk. Per punt ureum scheelt dat 1,5 tot 2 kg N / koe / jaar. Stikstof die de koe via die weg niet uitstoot, hoeft ook niet te worden afgevoerd.

Voorbeeldberekening - minder mestafvoeren

Een bedrijf telt 100 koeien.

De gemiddelde melkproductie is 9.500 kg melk / koe / jaar. 

Als het gemiddelde ureumgehalte zakt van 22 naar 18 mg / 100 g melk, 

dan zakt de stikstofexcretie van 127,5 naar 121 kg N / koe / jaar. 

Dat scheelt 6,5 kg N / koe / jaar. Dus op 100 koeien scheelt dat 650 kg N / jaar. 

Bij een gemiddelde van 4 kg N per kuub mest, scheelt dat 162 kuub mest afvoeren.

Nutriënten niet afvoeren maar benutten

Een lager ureumgehalte in de melk helpt dus om de mestproductie te verlagen. Nutriënten die je niet af hoeft te voeren, kun je zelf op het land benutten. Dit komt de ruwvoerkwaliteit weer ten goede.

Ruwvoer als sleutel

Die ruwvoerkwaliteit is eveneens de sleutel tot een goede benutting. Het grootste gedeelte van het rantsoen bestaat uit ruwvoer en dat is dan ook de basis voor een hoge eiwitefficiëntie. Hoe jouw ideale graskuil eruit ziet, is afhankelijk van jouw rantsoen.

EIWITNIVEAU

Het ideale eiwitniveau in jouw gras is bijvoorbeeld afhankelijk van het aandeel snijmais in jouw rantsoen. Een graskuil met een hoger eiwitniveau bevat een hoger aandeel onbestendig eiwit. Dit onbestendige eiwit is alleen te benutten door de koe als er voldoende energie op pens niveau beschikbaar is. Bij een hoger aandeel snijmais in het rantsoen mag het eiwitniveau in de graskuil ook hoger zijn. Enerzijds omdat de hoeveelheid onbestendig eiwit wordt verdund door de snijmais. Anderzijds omdat snijmais pens energie levert.

EIWITKWALITEIT

Ook eiwitkwaliteit speelt een belangrijke rol. Pensbacteriën kunnen slechts een beperkte hoeveelheid niet-eiwit-stikstofverbindingen zoals ammoniak en ureum omzetten in microbieel eiwit. De bacteriën groeien efficiënter op werkelijk eiwit dat bestaat uit aminozuren. Door tijdig, water-verdund en op maat te bemesten verbeter je de eiwitkwaliteit in het gras. Voldoende droog inkuilen vermindert de afbraak van aminozuren naar ammoniak tijdens de conservering van de kuil. Hiermee verhoog je de voederwaarde van het eigen geteelde eiwit voor de koe.
Gebruik het inkuilmiddel Bonsilage om de conservering sneller te laten verlopen. Hiermee wordt aantoonbaar minder werkelijk eiwit omgezet naar ammoniak.

ENERGIE

Naast eiwitniveau en eiwitkwaliteit is vooral de energiedichtheid cruciaal. Hoe hoger het aandeel gras in het rantsoen, hoe belangrijker de energiewaarde van het gras. Goed verteerbaar suikerrijk gras levert de broodnodige energie aan pensbacteriën om het eiwit te benutten. Durf bij de eerste snede te wachten op een aantal dagen zon. Later op de dag maaien = meer suiker.  

Rendement verhogen?

Een hoog rendement vinden wij belangrijk. Wil je graag een hogere eiwitbenutting?
Je kunt hiervoor gebruik maken van RECYCLE of PMR+.

RECYCLE: verhoog de benutting van eiwit uit weidegras

De unieke mix van plantextracten in RECYCLE verbetert de penswerking en verhoogt de benutting van eiwit uit weidegras. Met als resultaat meer melk, een hoger melkeiwitgehalte, een lager melkureum en een efficiënte kringloop. RECYCLE is toegevoegd aan een aantal krachtvoersoorten in ons assortiment. Daarnaast kan RECYCLE toegevoegd worden aan een rundveecorrectiemeel (RUCOM) wat je aan het voerhek voert.

  • Extra opbrengsten: 32 cent per koe per dag
  • Hogere eiwitbenutting
  • Lager melkureum

PMR+: VOOR MAXIMALE EIWIT EFFICIËNTIE IN DE PENS

PMR+ kan op twee manieren worden toegepast, afhankelijk van het rantsoen op uw bedrijf. Bij zetmeelrijke rantsoenen bespaart het op voereiwit, omdat het meer microbieel eiwit en DVE voor de koe creëert. Bij grasrijke rantsoenen verhoogt PMR+ het melkeiwit door de verliezen tijdens microbiële eiwitproductie te beperken en de opneembaarheid van eiwit in de darm te verhogen.

  • Extra opbrengsten: tot 56 cent per koe per dag
  • Melkeiwit verhogen
  • Voereiwit besparen

Meer informatie

Bespreek met je Rundveespecialist hoe jouw eiwitbenutting verder geoptimaliseerd kan worden.