PMR+ geeft lagere voerkosten bij dezelfde melkopbrengst

Dirk Schimmel

Productmanager rundvee

21 oktober 2021
-
3 minuten

Dit voorjaar introduceerde De Heus het innovatieve PMR+, een natuurlijke toevoeging aan het rantsoen die de microbiële eiwitefficiëntie in de pens op een duurzame manier verbetert. Maar wat merk je daar als veehouder van? In veel gevallen merk je niets in de melkopbrengst. En dat is positief! Want als je daarnaast wel bespaart op de aankoop van duur voereiwit, dan is dat dus winst.

De werking van de PMR+ is vastgesteld in wetenschappelijk onderzoek. Door het meten van de microbiële eiwitproductie en de stikstofbalans in de koe, is vastgesteld dat je minder aanvullende eiwitvoeders hoeft te gebruiken en dus bespaart op voerkosten. En doordat de productie minimaal gelijk blijft, krijg je een hoger voersaldo per koe per dag.

Bram van Gijssel over PMR+

Bram van Gijssel is enthousiast over PMR+. Hij melkt ongeveer 65 koeien in het Friese Oosterwolde met een gemiddelde productie van ruim 10.000 kg melk.


“Toen we afgelopen winter begonnen met het voeren van PMR+, scheelde dat 400 gram eiwitmengsel per koe per dag. De melkproductie en het eiwitgehalte bleven gelijk. Door een betere benutting in de pens, hoeven we minder eiwit te voeren.” Door de besparing op soja/raap, verhoogde het voersaldo met € 0,16 per koe per dag.

Zo levert PMR+ vier keer meer op dan het kost.

PMR+ is een kruidenextract en verhoogt de microbiële eiwitproductie in de pens. Microbieel eiwit is de meest waardevolle bron van eiwit voor de koe: het kan zeer efficiënt omgezet worden in melkeiwit, omdat beide eiwitstructuren nagenoeg identiek zijn. Daarnaast wordt dit eiwit gemaakt in de pens uit (ruw)voer. De hogere microbiële eiwitproductie is gemeten tijdens een proef op een onderzoeksinstituut. Voor jou in de praktijk is de hogere microbiële eiwitproductie waar te nemen via de mest, omdat de mest beter verteert en er mooier uitziet. Dit is een gevolg van een betere pensfermentatie. Daarnaast merk je het natuurlijk in de portemonnee, want je realiseert met minder aanvullend eiwit minimaal hetzelfde productieresultaat, dus een hoger saldo.

Voorbeeldberekening toepassing PMR+

Bij maisrijke rantsoenen is het gebruikelijk om deze aan te vullen met meerdere kilo’s eiwitrijk voer. Met de zeer hoge grondstofprijzen is PMR+ een mooie mogelijkheid om te besparen op de aankoop hiervan (zie het rekenvoorbeeld). In grasrijke rantsoenen is dit jaar ook in veel gevallen een serieuze aanvulling van eiwit nodig. De hoge opbrengsten van dit jaar brengen immers lage eiwitgehalten met zich mee. In deze rantsoenen is aanvulling van zowel energie als eiwit vereist. Dit zou hogere voerkosten dan normaal met zich meebrengen.

PMR+ kan niet in alle rantsoenen toegepast worden om voereiwit te besparen, want daar zijn rantsoenvoorwaarden aan verbonden. Vraag je specialist naar de toepassingsmogelijkheden in jouw rantsoen.

Weten of PMR+ ook in jouw rantsoen past?

Over de auteur

Dirk Schimmel

Productmanager rundvee