Lagere voerkosten en behoud van resultaat met PMR+

02 januari 2022
-
2 minuten

Melkveehouder Bram van Gijssel verlaagt zijn voerkosten met het toevoegmiddel PMR+ van De Heus. Hij heeft het aandeel sojaraap in het rantsoen teruggeschroefd met 0,4 kilo per koe per dag. De productie blijft op niveau.

Op een waterkoude vrijdagochtend in december brengt voeradviseur Hendri Olthuis van De Heus een bezoek aan melkveehouder Bram van Gijssel in Oosterwolde (Fr.). Onder het genot van een kop koffie neemt het tweetal de laatste stand van zaken door op het bedrijf. Van Gijssel is goedgeluimd. Ondanks de mindere kwaliteit van de eerste snede gras weet hij de productie dit najaar toch goed op peil te houden. ‘We zitten op 32 liter per koe per dag’, zo vertelt de melkveehouder, die sinds 2011 een tweedehands melkrobot van DeLaval in gebruik heeft. ‘Van Gijssel besteedt veel tijd en aandacht aan zijn koeien. Hij kijkt ’s ochtends eerst in de computer om te kijken of er attentiedieren zijn. Indien nodig onderneemt hij meteen actie’, zo vertelt Hendri Olthuis over de strikte werkwijze van Van Gijssel. Het bijmengen van de najaarskuil in het rantsoen werpt daarbij ook zijn vruchten af, stelt de melkveehouder. ‘We benutten het eiwit uit de latere sneden voor onze melkkoeien.’

'Ik bespaar 16 cent per koe per dag’

PMR+ sinds april

Naast het in de benen houden van de productie let de melkveehouder ook scherp op zijn voerkosten. ‘Dat vind ik heel belangrijk. Voer is onze grootste kostenpost. Als boer ben je uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor je saldo.’ Van Gijssel is een van de eerste melkveehouders die in april 2021 ervaring opdoet met PMR+. Hij voegt dit natuurlijke mengsel van kruiden en etherische olie toe aan het rantsoen. Uit onderzoek blijkt dat PMR+ de microbiële eiwitproductie in de pens verhoogt. Dat geeft de mogelijkheid om het aanvullende eiwit in het rantsoen te verlagen en voerkosten te besparen.
Van Gijssel heeft het aandeel sojaraap in het rantsoen met 0,4 kilo per koe per dag teruggeschroefd. De sojaraap is vervangen voor PMR+, in een meelmengsel van 0,4 kilo. De melkveehouder bespaart daarmee 16 cent per koe per dag, terwijl de productie en de gehalten op niveau blijven. ‘Dat is gemakkelijk verdiend. Ik hoef er niks extra’s voor te doen’, aldus Van Gijssel, die PMR+ toevoegt in de maanden dat de koeien op stal staan.
PMR+ kost 4 cent per koe per dag. Op een bedrijf met 100 koeien zonder weidegang praat je over €1.460 per jaar. Het gebruik van PMR+ is snel terugverdiend, zo geeft Olthuis met een berekening aan. ‘Met PMR+ kan je tot 0,5 kilo sojaraap per koe per dag minder voeren. Afhankelijk van het rantsoen soms zelfs nog minder. Sojaraap kost nu €0,40 per kilo. De besparing op het gebruik van sojaraap kan dus, bij 0,5 kilo sojaraap, oplopen tot €7.300 op jaarbasis. Doordat je minder stikstof voert, vallen eventuele mestafzetkosten ook lager uit.’

Stikstofvoordeel met BEX

Met het reduceren van het aandeel sojaraap verlaagt Van Gijssel het ruw eiwitgehalte in het rantsoen. Zo kan hij een stikstofvoordeel halen met de BEX. Volgens Olthuis is dat een groot voordeel, zeker met het oog op de toekomst. ‘Het wordt steeds belangrijker om efficiënter met eiwit om te gaan.’ Van Gijssel: ‘Ik zie het ureumgehalte in de melk daadwerkelijk lager uitvallen.’
De melkveehouder laadt zijn voercomponenten met een Duitse Ahlmann-shovel. Hij voert met een voermengwagen. Het rantsoen dat hij voorschotelt aan zijn koeien bestaat uit kuilgras, snijmais, sojaraap, rucom (meelmengsels van De Heus), mineralen en PMR+. Daarnaast krijgen de koeien nog brok gevoerd bij de robot en in de krachtvoerbox. Van Gijssel voert 13,9 kilo drogestof uit ruwvoer per koe per dag, aangevuld met 3 kilo drogestof uit krachtvoer. De totale krachtvoergift komt uit op 24,4 kilo per 100 kilo meetmelk. Het jongvee is daarbij meegerekend. ‘Van Gijssel haalt 54 % van de meetmelk uit eigen ruwvoer’, aldus Olthuis. De krachtvoerkosten van Van Gijssel bedragen in 2021 9,42 cent per kilo melk.
Voor een rendabele toepassing van PMR+ dient het rantsoen voldoende energie te bevatten. PMR+ is interessant voor melkveebedrijven met een aandeel van zo’n 30 % snijmais in het rantsoen. Bij Van Gijssel is dat het geval. De Heus gaat idealiter uit van 185 gram zetmeel per kilo drogestof bij een lactatiestadium van 200 dagen. ‘Vanaf dit percentage zetmeel per kilo drogestof is het gebruik van PMR+ rond te rekenen’, aldus Olthuis.

Nieuwbouwplannen

Van Gijssel is continu op zoek naar het optimaliseren van zijn bedrijfsvoering. Hij investeert in twee nieuwe sleufsilo’s voor een betere opslag van ruwvoer. ‘De maissilo is klaar. Die is 40 meter lang, 8 meter breed en heeft muren van 1,5 meter hoog. De nieuwe sleufsilo voor kuilgras – die nog 2 meter breder wordt – moet nog worden gebouwd’, zo vertelt de melkveehouder, die nog meer nieuwbouwplannen heeft. Hij wil op termijn een nieuwe stal over de bestaande stal heen bouwen. Met meer licht en lucht in de stal kan hij de resultaten verder verbeteren, zo redeneert hij. ‘Met een nieuwe melkrobot en een paar koeien erbij willen we de productie verhogen’, aldus Van Gijssel, die op dit moment 650.000 kilo melk op jaarbasis produceert. Hij wil de komende jaren toewerken naar 800.000 kilo melk.

Profiel
Bram van Gijssel (52) heeft samen met zijn vrouw Thea Van Gijssel-Spruijt een melkveebedrijf in Oosterwolde (Fr.). Ze houden 65 melk- en kalfkoeien en 35 stuks jongvee op 42 hectare. Ze telen 8 hectare mais. Het rollendjaargemiddelde is 9.621 liter, met 4,54 % vet en 3,67 % eiwit.

Dit artikel is op 30 december 2021 gepubliceerd in het Agrarisch Magazine en met toestemming van de uitgever op onze site geplaatst. Het artikel is geschreven door Bouke Poelsma.

Check of PMR+ in jouw rantsoen past