Melkveehouder en specialist positief over PMR+

28 december 2021
-
3 minuten

Mark Kesteloo runt samen met zijn vader Marius Kesteloo een melkveehouderijbedrijf in Venhuizen met gemiddeld 71 melkkoeien die 10.560 kilogram melk produceren met 4,54% vet en 3,61% eiwit. Mark en de specialist van De Heus Bart Kistemaker zijn nu ongeveer zeven jaar een team waarin ze de rantsoenen en de bedrijfsvoering bespreken om tot het gewenste resultaat te komen. Ze streven naar een optimale melkproductie waarin het ruwvoer optimaal benut wordt.

Hoge kwaliteit ruwvoer

Aan de ruwvoerkwaliteit wordt bij de firma Kesteloo altijd veel aandacht besteed en ze zijn er erg succesvol in. De gras- en snijmaiskuilen zijn vaak van zeer hoge kwaliteit en door het goede in- en uitkuilmanagement heeft het ruwvoer deze kwaliteit ook nog als het gevoerd wordt aan de melkkoeien.

Inkuilmiddelen doen hun werk

Doordat de basis altijd goed is kan je een goed berekend rantsoen maken met de gewenste krachtvoeraanvullingen. Ze maken de laatste jaren altijd gebruik van een inkuilmiddel. Bonsilage Fit wordt vaak gebruikt in de eerste snede en Bonsilage Plus in de latere snedes. “Met Bonsialge Fit zijn we zeer te spreken over de propyleengycol-vorming en de lagere kans op pensverzuring

Bonsilage Plus gebruiken we voor een betere conservering,” aldus Bart. Hierdoor weten ze minder smakelijk ruwvoer smakelijker te maken en daardoor een hogere ruwvoeropname te realiseren. Dit is belangrijk, omdat firma Kesteloo ruim in het land zit. Het ruwvoer wat ze te veel hebben kunnen ze vanwege de goede kwaliteit altijd goed verkopen.

Door PMR+ heb je minder eiwit nodig voor dezelfde eiwitproductie.

Van de juiste krachtvoeraanvulling naar het gewenst resultaat

Mark en Bart maken altijd samen het rantsoen aan de keukentafel. Dit doen ze vaak vlak voor een rantsoenovergang van het ruwvoer. Ze corrigeren het rantsoen met de juiste verhoudingen graskuil en snijmais en sturen het met een eiwit- en energiemengsel in de voermengwagen. Daar voegen ze nog een eiwitaanvulling aan toe in de melkstal waar nu ook PMR+ in zit. Daarnaast gebruiken ze een goede productiebrok die past bij snelheid waarmee het ruwvoer verteert. Mark Kesteloo: “We zijn sinds september minder eiwit gaan voeren in de productiebrok en meer energie en dat bevalt zeer goed. En nu met PMR+ erbij werkt het nog beter om de eiwitproductie op niveau te houden en het ureum te verlagen.”

DVE wordt toegerekend aan PMR+

Sinds het product op de markt is, zijn ze PMR+ gaan voeren met het doel de hoeveelheid eiwit te verlagen in het rantsoen. PMR+ is zo goed onderzocht dat ze voederwaarde DVE aan het product kunnen toerekenen. Hierdoor kunnen ze er goed mee rekenen. Dit zorgt ervoor dat ze geen tegenvallende resultaten hoeven te verwachten als het berekende rantsoen goed gevoerd wordt.

“Als er een nieuw product op de markt komt van De Heus ga ik bijna altijd eerst naar Mark toe om het product voor mezelf in de praktijk te testen. Van Mark weet ik zeker dat het berekende rantsoen het gevoerde rantsoen is en daardoor zie ik vaak goede resultaten van nieuwe producten,” aldus Bart. De ervaring van Mark is dat het ureumgehalte is gedaald en het eiwitpercentage hoger is ten opzichte van vorig jaar. Ook nu met de graskuilovergang blijft het ureum laag terwijl er nu meer OEB gevoerd wordt vanuit de graskuil.

Anders voeren met PMR+

Normaal voerden ze de brok ER Balans in de melkstal. Met PMR+ voeren ze nu de Minex ER. Daarmee voeren ze minder ruw eiwit dan met de ER Balans, maar weten ze er minimaal dezelfde resultaten mee te behalen. Een goedkopere brok met minder eiwit en meer energie voor hetzelfde resultaat!