Transportschade aan eierschaal voorkomen

John van Helden

21 april 2020
-
2 minuten

Tijdens het verzamelen worden eieren met breuk of kneuzingen handmatig uit gesorteerd en afhankelijk van de afspraken apart geleverd. Voor eieren met haarscheuren is dit niet mogelijk omdat deze niet optisch zichtbaar zijn. Vaak komt dit pas aan het licht bij de ingangscontrole in het pakstation die dit vervolgens terugkoppelt aan de pluimveehouder. Bij een verhoogd aantal heeft dit direct financiële consequenties. Het doel is dus om het aandeel breuk-, kneus- en eieren met haarscheuren zoveel mogelijk te beperken.

Hoe ontstaan beschadigingen aan de eierschaal?

Bij het ontstaan van deze beschadigingen spelen diverse factoren een rol:

  • Leeftijd van de dieren
  • Voersamenstelling
  • Stalklimaat
  • Management
  • Dierziekten
  • Transportsysteem (van legnest tot pallet)

Goede schaalkwaliteit

Uitgangspunt voor het voorkomen van schade is een goede schaalkwaliteit. Hoe sterker de eischaal hoe minder problemen. Voor het meten van de schaalkwaliteit bezit De Heus een breuksterkte meter. Hiermee kan de breuksterkte van de eieren worden bepaald. Indien deze niet voldoende is kunnen er maatregelen worden genomen.

Ondanks een goede schaalkwaliteit kunnen er toch nog beschadigingen optreden. Regelmatig zien we dat deze worden veroorzaakt in het transport van legnest naar pallet die met het oog niet waarneembaar zijn. Dit probleem kan groter worden naarmate de hennen ouder worden.

Nesten, overgangen van transportsystemen, bochten, liften, elevatoren en ei-pakkers of sorteermachines kunnen voor grote krachten op de eieren zorgen waardoor haarscheuren ontstaan.

Waar in het traject loopt het ei haarscheuren op?

Om een beeld te krijgen wat het ei onderweg te verduren krijgt is er een elektronisch ei beschikbaar waarmee dit kan worden geregistreerd. Het elektronisch ei wordt in een legnest gelegd en doorloopt hetzelfde traject als de andere eieren. Tijdens dit traject registreert het ei alle krachten die erop worden uitgeoefend. Via een Tablet, waarop een speciaal programma is geïnstalleerd, worden deze krachten direct weergegeven in grafiekvorm. Ook zien we de hoogte van deze krachten, weergegeven in Newton.

Krachten van 50N of hoger en een serie van kleinere krachten (30-40N) kunnen voor haarscheuren zorgen. Met de tablet kan men ook de plaats bepalen waar de problemen zitten. Vaak kan met een eenvoudige aanpassingen (verbeterde afstelling van bijvoorbeeld overgangen, plaatsen van schok-brekend materiaal) op die bewuste plaats het aantal haarscheuren worden verminderd.

Haarscheuren door slijtage of niet goed afgestelde sorteermachines

Ook zien we regelmatig haarscheuren ontstaan door slijtage of niet goed afgestelde inpakkers of sorteermachines. Het is daarom belangrijk om regelmatig een controle uit te voeren of hier geen problemen zijn. Niet altijd biedt een elektronisch ei uitkomst voor de controle van deze machines in verband met meerdere ei-stromen. Een uitkomst is dan om handmatig eieren te schouwen met een schouwlamp voor en na de inpakker/sorteermachine. Bij verschillen is het raadzaam om de leverancier van de machine in te schakelen zodat men de problemen kan oplossen.

Belangrijkste tips:

 • Laat het transportsysteem periodiek met het elektronische ei checken, want het probleem kan op elk moment ontstaan
 • Zorg voor een goede verdeling van de dieren in de stal zodat de eieren over de gehele eierband verdeeld zijn
 • Hoge temperaturen (hoger dan 32,0 °C) hebben invloed op de schaalkwaliteit. Door het gebruik van een koeling kan de temperatuur in de hand worden gehouden die een positief effect heeft op de schaalkwaliteit
 • Bij een nieuwe installatie of aanpassing aan het transportsysteem, inpakker of sorteermachine is het aan te raden om dit preventief te testen op mogelijke slechte overgangen
 • Een continue flow van de eierband(en), d.m.v. een regelbare frequentieregelaar, is beter dan regelmatig stoppen. Regelmatig stoppen van de eierband zorgt voor meer botsingen waardoor meer haarscheurtjes kunnen ontstaan. Met een automatische eierverzameling (tellen en regelen van aantal eieren/minuut) kan dit worden geoptimaliseerd

Meer weten?

Onze legpluimvee specialisten vertellen je graag meer over dit onderwerp. 

Legpluimvee specialisten
Over de auteur

John van Helden

Wil je meer weten over onze ei-schaalkwaliteit analyse? Neem dan contact met me op.