Optimaliseren van voerbenutting

30 oktober 2021
-
3 minuten

Het is de uitdaging om de extreme kuilen van dit jaar optimaal te benutten. De natte meikuilen zijn snel verteerbaar en daardoor lastig te benutten. De taaie junikuilen zijn juist traag en laag in voederwaarde. Er moet dit jaar dus veel gecorrigeerd worden om de melkproductie op peil te houden. Hoge voerkosten zorgen voor de vraag: ‘kan dit wel uit?’ Dat moet je dus steeds blijven berekenen.

Het regelmatig monitoren van de voerefficiëntie helpt om grip op te krijgen op de benutting van het voer. De voerefficiëntie wordt uitgedrukt in kilogrammen meetmelk, gedeeld door de opgenomen kilogrammen drogestof. Deze moet tussen de 1.35 en 1.55 liggen. Dit betekent dat 1.35 tot 1.55 kg melk geproduceerd wordt uit 1 kg drogestof van het rantsoen. De optimale voerefficiëntie verschilt per bedrijf en hangt af van ruwvoerkwaliteit, lactatie stadium, aandeel vaarzen en productie niveau.

Uiteindelijk zijn het niet de voerkosten die je bedrijfsresultaat bepalen, maar je voersaldo. Je voersaldo bestaat uit de melkopbrengsten minus de voerkosten. Hoge voerkosten verlagen het voersaldo, maar de melkprijs tikt minimaal 3x zo hard door in het saldo. Zeker nu de melkprijs weer de goede kant op beweegt, is het dus van groot belang om de melk eronder te houden.

Voersaldo per koe (€) = Melkopbrengst per koe (€) – Voerkosten per koe (€)

 

Besparen op eiwitaankoop?

PMR+ is een natuurlijke toevoeging aan het rantsoen die de microbiële eiwitefficiëntie in de pens verbetert. In rantsoenen waar energie niet beperkend is, kan dit zomaar 0,5 kg soja per koe per dag besparen. Een directe verbetering van je voersaldo. Bespreek samen met je rundveespecialist of PMR+ toegepast kan worden in jouw rantsoen.

Meer lezen over PMR+? https://www.de-heus.nl/over-ons/kijk-bij-de-boer/praktijkervaringen-pmr

Meer lezen over voerefficientie? https://www.de-heus.nl/kennis-innovatie/kennisbank/rantsoenefficientie-melkveestapel