Hoe haal je meer melk uit je eigen ruwvoer?

14 januari 2019
-
3 minuten

Een hogere voederwaarde van de graskuil werkt aan twee kanten positief: Meer melk vanwege de VEM-dichtheid en een hogere opname van drogestof per koe. Dit zorgt al snel voor twee tot vier kilogram meer melk uit ruwvoer per koe per dag. Gelukkig is de kwaliteit van het kuilgras goed dit jaar, al is de hoeveelheid vanwege de droogte beperkt.

Eiwit van eigen grond

De komende jaren krijgen rundveehouders er een uitdaging bij, namelijk 65% van het benodigde eiwit van eigen grond halen. - Ruwvoermanagement en bemesting zijn dan van wezenlijk belang voor de kwaliteit van het eiwit. De verhouding SDVE - SOEB heeft daarbij nadrukkelijk invloed op een efficiënte omzetting van ruw eiwit naar melkeiwit en de hoogte van het ureumgehalte in de melk. Voor de benutting van het ruwe eiwit is het ook van belang om voldoende suikers te hebben als voeding voor de pensbacteriën. Daarbij helpt het om de eerst snede wat droger in te kuilen. Dit zou richting de 45% drogestof mogen.

Ruwvoerdagen

De Heus gaat het komend jaar weer zes ruwvoerdagen organiseren. Er zullen dan wederom een aantal bemestingsobjecten te zien zijn. Diverse soorten uit ons GrasPlus-assortiment worden dan vergeleken met betrekking tot opbrengst en (eiwit)kwaliteit. Ook worden diverse vloeibare meststoffen beoordeeld en is er extra aandacht voor drijfmestaanwending en het effect van producten die de benutting en kwaliteit van de drijfmest beïnvloeden.

Ook onze partner Barenbrug zal met hun specialisten aanwezig zijn en nieuwe ontwikkelingen van grassen, klavers en kruiden presenteren. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de toepassingen van Bonsilage en aan verdichting. Daarmee wordt namelijk een snelle conservering en broeiremming gerealiseerd om de kwaliteit van de graskuil goed te houden.

Kringloopcijfers

Met de Kringloopcijfers die onze collega’s van Agra-Matic op een groot aantal bedrijven verzameld hebben, zijn resultaten zichtbaar van het ruwvoermanagement. Een goed resultaat biedt mogelijk in de toekomst ruimte om meer drijfmest op het eigen bedrijf te plaatsen. Door nadrukkelijker bezig te zijn met bodem, bemesting en teelt geef je de specialisten van De Heus en Agra-Matic meer handvatten om je als melkveehouder aan een beter resultaat te helpen.

Planning meststoffen 2019

De maanden januari en februari zijn bij uitstek geschikt om met bodem- en kuilanalyses een plan te maken voor een goede start van het groeiseizoen. Voor een goede eerste snede is 120 tot 130 kilogram stikstof nodig. Met 30 kuub, liefst verdunde, drijfmest wordt 40 tot 50 kilogram werkzame stikstof verstrekt. De gewenste aanvulling kun je met GrasPlus-meststof medio maart verstrekken. Als je het helemaal goed wilt doen, dan spreidt je het door begin maart een deel te verstrekken en dat begin april nogmaals te doen. Bespreek het een en ander met je adviseur om tot het beste resultaat te komen voor jouw bedrijfssituatie.

Vroegkoopkorting

Zoals gebruikelijk ontvang je van ons een aantrekkelijke korting op meststoffen. Om de korting te verkrijgen moet de bestelling uiterlijk week acht bij ons binnen zijn. De specialisten van De Heus en Agra-Matic wensen je alvast een vruchtbaar 2019. Bestel nu via 0318-675 430 en maak gebruik van deze vroegkoopkorting!