Ruwvoerbenutting optimaliseren met voerefficiëntie

15 oktober 2021
-
3 minuten

Voerefficiëntie geeft hét inzicht in de benutting van een kilogram drogestof die een koe opneemt. Daarmee is voerefficiëntie de meest bepalende factor voor het voersaldo. Inzicht in het voersaldo (melkopbrengst minus voerkosten) helpt om grip te krijgen op de liquiditeit van je bedrijf.

De voerefficiëntie van melkkoeien wordt uitgedrukt in geproduceerde kilogrammen meetmelk ten opzichte van opgenomen kilogrammen drogestof (kg mm / kg ds). Veel verschillende factoren kunnen van invloed zijn op deze voerefficiëntie, zoals:

 • De variatie in genetica van koeien
 • Het lactatiestadium
 • Gemiddelde leeftijd van de dieren
 • Productieniveau
 • Maar ook ruwvoerkwaliteit is sterk bepalend

Het grootste gedeelte van het rantsoen bestaat uit ruwvoer. Wanneer de benutting van ruwvoer verbetert, zie je dit direct terug in een hogere voerefficiëntie.

Meer melk uit ruwvoer

Dat begint bij weten waar je staat. Door samen met je rundveespecialist regelmatig de voerefficiëntie te monitoren, krijg je inzicht in de efficiëntie waarmee het voer wordt omgezet in melk. De voerefficiëntie zal tussen de 1,35 en 1,55 kg mm / kg ds moeten liggen, maar het optimum verschilt per bedrijf. Voerefficiëntie dient namelijk altijd in combinatie met voersaldo bekeken te worden. Wanneer een verbetering in voerefficiëntie ook verhoogde voerkosten met zich mee brengt, hoeft het voersaldo er niet op vooruit te gaan. En uiteindelijk draait het erom wat er onder de streep over blijft.

Veel winst is te halen in de ruwvoerkwaliteit. Een hogere voederwaarde heeft in principe een hogere voerefficiëntie en hoger saldo tot gevolg. Daarbij is de kwaliteit van de VEM en het Ruw Eiwit uitermate bepalend, of de koe in staat is om de voederwaarde om te zetten in melk. Daarnaast betekent verlies van voederwaarde dat de koe minder kan met die kilogram drogestof. Het verlies aan voederwaarde zal ook de smakelijkheid en daarmee de opname negatief beïnvloeden. Minder opname met minder voederwaarde is dubbel verlies.

Zo verbeter je je Voerefficiëntie

 • Kijk naar uw bedrijfssituatie, wat is uw doel?
 • Een optimale Rantsoenefficiëntie levert het hoogste saldo op
 • Hoge Voerefficiëntie resulteert in een hogere N- en P-efficiëntie (Bex)
 • Betere kwaliteit ruwvoer geeft een hogere Voerefficiëntie; met krachtvoerbesparing
 • Een hogere energiedichtheid/ kg ds verhoogt VE (snijmaïs)
 • Bedrijven met een hoge VE realiseren een lager totaal drogestof verbruik (euro’s !)
 • Oudere koeien halen een hogere Voerefficiëntie. Werk daarom naar een oude veestapel
 • Nieuwmelkte koeien zijn efficiënter dan oudmelkte (vruchtbaarheid)
 • Vaarzenproductie is heel belangrijk - ALVA 22/24 mnd. Zoek dus het optimum
 • Afkalven zeer kritieke periode voor Voerefficiëntie
 • Een optimale penswerking, zorgt voor een maximale rantsoenbenutting
 • Geef alle aandacht aan goed ruwvoermanagement
 • TKT verlagen (170 lactatiedagen). Verse koeien zijn efficiënter
 • Goede droogstand bepaalt goede start = hogere Voerefficiëntie
 • Voerefficiëntie geeft alleen inzicht en ‘stuur’ door continue te volgen

Weten hoe je je Voerefficiëntie op jouw bedrijf kunt verbeteren? In onze Dairy Compass adviezen zit Rantsoenefficië standaard opgenomen. Neem contact met ons op om door te praten over de optimale Voerefficiëntie van jouw bedrijf.

Meer weten over Voerefficiëntie