Nieuwe start door RobotExpert

23 maart 2016

Het is een frisse winterochtend als ik aan de tafel zit met Daniëlle en Gerdinand Hekman in het Friese Donkerbroek. Vanuit het raam strekken de omliggende landerijen zich uit en zien we het nieuw gebouwde woonhuis waar de familie op korte termijn in zal trekken. Het is een intensief jaar geweest. Begin 2015 de verhuizing vanuit het Overijsselse Lemele én de overgang naar een melkrobot. Er kan veel gebeuren in een jaar tijd…

Bedrijfsverhuizing

De familie Hekman is met recht een ‘boerenfamilie’ te noemen. De familie van Gerdinand ‘boert’ als sinds 1774 en heeft dit altijd in het Overijsselse Lemele gedaan. De ambities van de maatschap, bestaande uit Gerdinand, zijn vrouw Daniëlle en de ouders van Gerdinand, reikten echter verder dan de mogelijkheden in Lemele boden. Een uitbreiding van de 90 melkkoeien en de circa 75 stuks jongvee bleek daar niet mogelijk, onder andere door de aanwezigheid van een Natura 2000 gebied in de directe omgeving. Om uit te kunnen breiden moesten Gerdinand en Daniëlle op zoek naar een ander bedrijf én woonruimte voor hun zelf en hun drie jonge kinderen, maar dat zijn ze pas gaan doen nadat het oude bedrijf was verkocht. De ouders van Gerdinand wonen nog in Lemele en zijn op de achtergrond in de maatschap actief.

Een andere manier van melken

Na een zoektocht, waarbij de straal waarin men zich wilde vestigen steeds groter werd, bleek het bedrijf in Donkerbroek genoeg mogelijkheden te bieden om verder vooruit te kunnen. Aan de bestaande stal is een nieuw gedeelte toegevoegd en zijn er twee melkrobots geplaatst. Een hectische en stressvolle periode breekt aan. Het bleek een hele overgang te zijn. “Als je voor het eerst met een robot gaat melken, dan wil je daar zelf echt bovenop zitten. Je wilt zeker weten dat de koeien de robot in lopen en dat alles verder op gang komt. Mijn verwachtingen waren dan ook hoog. In de oude situatie zaten we op ongeveer 29 liter melk per koe, met de robot is mijn streven om richting de 35 liter te gaan. "Uiteraard sta je er als melkveehouder niet alleen voor in de eerste periode van robotmelken. De leverancier van de robot is, zeker de eerste dagen, continu in de stal om alles te monitoren. Al deze zorgvuldige begeleiding kon echter niet voorkomen dat niet alles soepel verliep. “Het was echt een hele intensieve periode waarbij je vertrouwen in de robot moet krijgen. Ik wilde daarom ook echt zelf veel in de stal zijn vooral omdat er opstartproblemen waren die ook echt effect hadden op de dieren. Het celgetal ging omhoog en we hadden te maken met meer uierontsteking. Tegen de verwachting in kreeg ik dus eigenlijk meer werk dan eerst en viel het aantal liters melk erg tegen. In die tijd heb ik de koeien echt veel extra aandacht en begeleiding moeten geven.”

Mooi analysemiddel

De familie Hekman is nog niet zo heel erg lang klant van De Heus. Als specialist weet ik wel wanneer zich ergens een nieuw bedrijf vestigt. Uiteraard laat je dan een keer je gezicht zien en stel je jezelf voor. Als rundveespecialist kom ik bij meer robotmelkers en heb ik met ons programma RobotExpert een mooi analysemiddel waarmee we specifiek de robotmelkers kunnen ondersteunen en adviseren. In de beschreven hectische periode kwam ik voor het eerste bij Gerdinand en Daniëlle en kreeg ik van Gerdinand de mogelijkheid om via RobotExpert een analyse te maken. Op basis van deze analyse, die we uiteraard samen uitgebreid hebben doorgenomen, hebben we een aantal instellingen aan de robot aangepast. Gerdinand: “Rob kwam eigenlijk precies op de het goede moment bij ons op het erf. Als je al naar allerlei oorzaken van je problemen hebt gezocht pak je alles aan om te kunnen verbeteren, ook al is het best een stap om op zo’n moment ook van voerleverancier te wisselen. Maar we wisten op dat moment ook dat we de keuze moesten maken om met mensen samen te werken die bij ons passen. En bij Rob en De Heus is dat zo.” In augustus is alles ‘gereset’ en volledig nieuw ingesteld. Feitelijk is men dus opnieuw begonnen met robotmelken. Deze opstart is goed geweest. “Ook al was ook hier het begin moeilijk, er was wel effectief verbetering zichtbaar. Het aantal probleemkoeien nam af, de melkproductie ging omhoog. We hebben bij deze opstart ook veel meer tussentijds geëvalueerd en bijvoorbeeld ook samen met Rob meerdere keren een analyse via RobotExpert gemaakt en doorgenomen. Samen hebben we naar de instellingen gekeken en waar nodig dingen aangepast.”

Leerproces

Gelukkig lijkt alles voor Daniëlle en Gerdinand nu op de rit. Het blijkt maar weer hoe belangrijk het is dat alle factoren bij elkaar moeten komen en in orde moeten zijn. De gezondheid van de koeien, de voeropname, de droogstand, etcetera. Als specialist is het mijn taak om op bedrijfsniveau te monitoren en te adviseren, zeker op het gebied van robotmelken. Gerdinand: “Voor mij als veehouder is dat ook een prima aanvulling op mijn monitoring die meer op koeniveau zit. In principe kijk ik elke dag naar het systeem en doe ik een zogenaamde 10 minuten check. Vanuit deze check filter ik de onvolledige koeien en kan ik hier actie op ondernemen.” Inmiddels zit de melkproductie op de beoogde 35 liter die Gerdinand voor ogen had toen de keuze voor de robot is gemaakt. Het streven is om te groeien naar 150 melkkoeien met daarnaast het bijbehorend jongvee. Het komend jaar zal Gerdinand ook gebruiken om de kwaliteit van het omliggende grasland te verbeteren. “We krijgen van buren al de opmerking dat het er mooi bij ligt, dat is fijn om te horen. Dit is een gebied waar relatief veel veehouders zitten die hun bedrijf hebben verplaatst. Je moet er zelf wat van maken en zelf dus ook de contacten zoeken met de omgeving”, zegt Daniëlle. “De buren hebben we bewust uitgenodigd om het bedrijf te laten zien. In de toekomst zullen we mogelijk ook rondleidingen organiseren die we combineren met een workshop bloemschikken. Ook een Bed & Breakfast speelt nog in ons achterhoofd.”

Intensieve begeleiding

Als specialist is het natuurlijk fijn om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een melkveehouder. Dat is elke dag mijn streven. Zeker bij bedrijven die overstappen op robotmelken is een intensieve begeleiding op zijn plaats. Voor de melkveehouder is het goed om oriënterend bij bestaande robotmelkers te kijken en veel informatie te halen bij de diverse leveranciers van robotsystemen. Programma’s als RobotExpert helpen vervolgens om te kunnen optimaliseren. Uiteraard helpen ik en mijn collega specialisten van De Heus u daar graag bij!