Gebruik de geavanceerde RobotExpert software om je melkrobotdata te analyseren

Rob van Echtelt

Rundvee en Robotspecialist

Een van de grootste voordelen van melken met een robot is dat je er meteen een enorme hoeveelheid data bij krijgt – over het melken en voeren van je veestapel en de individuele prestaties van elke koe.

De RobotExpert-software helpt je deze overvloed aan gegevens te verzamelen en analyseren. RobotExpert wordt gebruikt op alle beschikbare typen melkrobots in Nederland, zoals Lely, Delaval, Gea etc. en biedt je de mogelijkheid om het beheer en de instellingen van de robot exact af te stemmen op jouw boerderij en jouw doelstellingen.

Ons RobotExpert-programma analyseert de gegevens van je veestapel op acht belangrijke punten: melkproductie, gehalten, activiteit, porties, restvoer, capaciteit, zuurgraad en uiergezondheid (zie afbeelding 1).

image3c8c.png

Afbeelding 1 De acht belangrijke punten waarop de RobotExpert-software een melkveestapel analyseert

Onze specialisten helpen je niet alleen de verzamelde gegevens te analyseren, maar controleren ook een aantal belangrijke zaken op de boerderij zelf. Zo kijken ze bijvoorbeeld naar het aantal boxen en plaatsen in de stal, de hoeveelheid kwalitatief hoogwaardig ruwvoer die beschikbaar is en of er voldoende ruimte is aan de voorkant van de robot. Al deze informatie wordt samengevoegd tot een overzichtelijk maatrapport, aan de hand waarvan De Heus een praktisch stappenplan opstelt om jouw dagelijkse bedrijfsvoering te optimaliseren.

Het optimaliseren van je Robotinstellingen is een continu proces, waarbij alle factoren continu en  nauwkeurig op elkaar moeten worden afgestemd. Alleen zo haal jij het meeste uit je melkrobot.

 

Laat de melkrobot(s) optimaal voor je werken

Als melkveehouder wil je zo efficient mogelijk produceren en wil je je investeringen zo snel mogelijk terugverdienen. Wanneer het gaat om robotmelken is het belangrijk dat de meeropbrengsten of arbeidskostenbesparingen de investeringen en meerkosten van onderhoud en energie van de robot meer dan voldoende compenseren.

Lees meer over RobotExpert
Over de auteur

Rob van Echtelt

Rundvee en Robotspecialist

Wil je meer informatie? Bel of mail Rob!