Niet-gemengde koppels vleesvarkens presteren beter

Maarten van Helvoort

Onderzoeker varkens

02 november 2023
-
3 minuten

Op vleesvarkensbedrijven is het gebruikelijk om varkens te mengen bij het opleggen. Soms worden de varkens daarna nogmaals verplaatst en gemengd om de stalruimte optimaal te benutten. Bij het mengen worden varkens gesorteerd op grootte om de uniformiteit binnen een koppel te vergroten. Dit wordt onder andere gedaan om de varkens binnen het gewenste gewichtsbereik van het slachthuis af te leveren en daarmee kortingen te voorkomen. Uit onderzoek blijkt nu dat mengen van varkens wel tot verminderde prestaties kan leiden.

Eigen onderzoek van De Heus

De resultaten komen van een onderzoek dat gedaan is in het onderzoekscentrum van De Heus in Beuningen, De Elsenpas. Daarbij werden ruim 400 varkens (TN70XTempo, beren) opgedeeld in een proef- en controlegroep en opgelegd in hokken van zeven dieren. Bij de helft van de hokken werden de opgelegde biggen bijeen gehouden, bij de andere helft waren de biggen op gewicht ingedeeld (gemengd). Er is daarbij gekeken wat het effect was van het mengen op de prestaties van de varkens.

Negatief effect van mengen werkt lang door

Er is een significant verschil geconstateerd in de groei voor de diverse perioden (0-4, 4-8 en 8-11 weken na opleg) tussen de gemengde en ongemengde hokken. Dat geldt ook voor de totale periode (0-11 weken na opleg). Het negatieve effect op de groei door het mengen duurde veel langer dan verwacht. De groei in de eerste weken na opleg was 97 gram per dag lager door het mengen. Het verschil bleef echter bestaan met een verschil van 47 gram per dag in de periode van 8 tot 11 weken.

Nieuwe hiërarchie zorgt voor verminderde prestaties

De negatieve effecten van het mengen van biggen bij opleg kunnen verschillende oorzaken hebben, maar een belangrijke oorzaak is dat er na het mengen opnieuw een hiërarchie bepaald moet worden binnen de groep. Dit is op zich niet schadelijk voor de varkens, maar het verhoogt wel tijdelijk de agressie. Het aantal gevechten neemt daardoor toe en dat zorgt voor verwondingen en stress en leidt tot verminderde groei.

 

Er heerst een duidelijke hiërarchie in de hokken.
Er is een duidelijke hiërarchie in de hokken.

Ongemengd eerder afgeleverd, maar geen verschil in slachtresultaten

De groep ongemengde varkens werd eerder geleverd aan het slachthuis. Desondanks waren er geen noemenswaardige verschillen in de door de slachterij teruggekoppelde slachtresultaten. Wel was de spreiding in karkasgewicht iets hoger bij de niet-gemengde groep.

 

Dit helpt jou bij het bepalen van je strategie

Het wel of niet mengen van varkens is iets wat je op een bedrijf goed kunt aanpassen. De resultaten van het onderzoek zijn vooral een ondersteuning bij het bepalen van je strategie. Wat zijn je doelen? Hoe zijn de afspraken rondom afleveren? Hoe is de arbeid ingevuld? Het niet mengen van varkens leidt tot hogere voeropname, betere groei en lagere voerconversie en biedt dus kansen bij het verbeteren van technische resultaten. Door spreiding in aflevergewichten vraagt dit wel extra aandacht bij het afleveren. Afhankelijk van afleverconcepten zullen varkens goed uitgezocht moeten worden en dat vraagt wel wat extra werk.

Over de auteur

Maarten van Helvoort

Onderzoeker varkens

Wil je meer informatie of contact opnemen? Stuur dan een mail.