Past jouw afleverstrategie nog wel bij jouw bedrijf?

Herman Steur

Specialist Varkens

17 maart 2022
-
2 minuten

De economische resultaten van vleesvarkensbedrijven staan de laatste jaren behoorlijk onder druk. De opbrengstprijzen zijn slecht en de voerkosten zijn hoog. Helaas is daar niets aan te veranderen. Wel kan het zinvol zijn om eens stil te staan bij de koers van je bedrijf. Zorgt jouw manier van werken en afleveren voor het optimale saldo op jouw bedrijf? De Heus heeft de kennis en diverse rekenprogramma’s om je daarbij te helpen.

Open blik op je eigen bedrijf

Er zijn verschillende manieren om het optimale uit je bedrijf te halen. Zo wordt er vaak gestreefd naar de laagste kosten en de hoogste opbrengsten per varken. Dit zegt echter niets over het saldo per plaats. Daarom is het zinvol om eens met een open blik naar je eigen bedrijf te kijken en vanuit meerdere invalshoeken te berekenen wat de optimale koers is voor jouw bedrijf, want wat werkt voor de een hoeft niet per se ook voor de ander te werken. Elk bedrijf is anders. Dit is het gevolg van raskeuze, voerpakket, afleverconcept en de algemene bedrijfsvoering.

Overstappen op een concept kan gunstig zijn

Er zijn op dit moment verschillende bedrijven die met de gedachte spelen om over te stappen op (keten)concepten om zo meer stabiliteit en een hogere opbrengst te krijgen. Het overstappen naar een concept heeft vaak verschillende voordelen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Veel concepten leveren aan de Nederlandse markt. Dit betekent omschakelen naar beren en het Beter Leven-keurmerk. Gemiddeld genomen zien we dat deze conceptvarkens de laatste jaren meer geld opleveren, maar het heeft een nadelig effect op de bezetting. Anderzijds zie je wel dat de technische resultaten vaak verbeteren.

Meer marge per kilogram vlees

Het leveren binnen de vaak strakkere grenzen van een concept zorgt voor een ander optimaal evenwicht. In de huidige markt is het bijna altijd zinvol om enkele te zware vleesvarkens te leveren, dan te veel lichte. Te licht afleveren kost namelijk veel geld. Per varken is dat vaak net niet het optimale, maar saldo-technisch pakt dit over de hele koppel meestal wel goed uit. Per plaats wordt er dan minder vlees geleverd, maar de marge per kilogram vlees is dan wel vaak hoger (figuur 1).

Voerstrategie en saldo

Waar je ook naar kunt kijken, is de relatie tussen voerstrategie en saldo. Ben je in staat om de maximale genetische potentie uit je varkens te halen? Of is dat juist niet je doelstelling? Met de huidige hoge voerprijzen is het verstandig om eens opnieuw te bekijken waar je goed aan doet. Het is mogelijk dat je, na het analyseren van je gegevens, tot de conclusie komt dat een andere voerstrategie kan leiden tot een beter saldo. Zo is voederconversie als gevolg van de hoge voerprijzen momenteel erg belangrijk. Hier hebben beren een groot voordeel ten opzichte van borgen.

Beren in een concept versus traditionele borgen

  • Aantal kilogram vlees per plaats is lager.
  • Marge per kilogram vlees is hoger.
  • Scherpere voederconversie als gevolg van beren.
  • Luxer en duurder voerpakket om genetische potentie te benutten.
  • Hogere groei per varken.
  • Extra kosten hokverrijking.
Over de auteur

Herman Steur

Specialist Varkens